Grupa ERGIS ogłasza wzrost przychodów ze sprzedaży
12 May 2016 12:07

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po I kwartale 2016 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 172,6 mln zł (czyli o 4,6% wyższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny na poziomie 10,3 mln zł (o 4,0% niższy niż w ujęciu roku do roku) oraz zysk netto na poziomie 8,8 mln zł (spadek o 11,7% w porównaniu z 2015 rokiem). Zysk EBITDA osiągnął 16,6 mln zł, czyli był o 0,2% wyższy od wypracowanego w analogicznym okresie minionego roku.

Wzrost przychodów wynikał przede wszystkim ze znaczącego zwiększenia wartości sprzedaży opakowań przemysłowych, w tym innowacyjnej i bardzo dobrze przyjmowanej przez rynek folii nanoErgis. Wzrosła również wartość sprzedaży miękkich folii PVC.

Wyniki te wypracowano, mimo niezbyt korzystnej sytuacji surowcowej – kilkunastoprocentowego wzrostu cen LLDPE i PVC w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W dniu 22 lutego 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ergis S.A., podczas którego akcjonariusze wyrazili zgodę na nabycie do 5% akcji własnych. Zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendową, Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2015 w wysokości 0,16 zł na akcję, czyli najwyższej w historii Grupy.

W I kwartale 2016 roku sytuacja surowcowa w ocenie Grupy była gorsza niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku, ze względu na istotnie wyższe ceny LLDPE oraz PVC - materiałów istotnych z punktu widzenia profilu produkcyjnego Spółki.

Grupa zanotowała wyraźny wzrost sprzedaży opakowań przemysłowych (o 15,7% w stosunku do I kwartału 2015 r.), co jest efektem przeprowadzonej w ostatnich latach wymiany parku maszynowego w fabryce w Oławie i uruchomienia tam produkcji folii nanoErgis. Udział wartości sprzedaży opakowań przemysłowych w przychodach ogółem wzrósł w I kwartale bieżącego roku do 43,0% w porównaniu z 38,9% rok wcześniej. W ujęciu rok do roku o 4,9% zwiększyła się również wartość sprzedaży folii miękkich PVC.

Niewielki spadek (o 2,7%) w grupie twardych folii opakowaniowych wynika z faktu, że z powodu niekorzystnej sytuacji na rynku surowcowym, Grupa ograniczała sprzedaż produktów o niższej rentowności.

„Osiągnięty zysk EBITDA oraz wartość zrealizowanej sprzedaży sprawiają, że uważamy wyniki pierwszego kwartału za satysfakcjonujące. Cieszy nas dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie opakowań przemysłowych. Zbieramy owoce wysiłku poniesionego na prace badawczo-rozwojowe i inwestycje, które pozwoliły na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w tym segmencie. Sukces ten kompensuje niższą rentowność sprzedaży opakowań do żywności. Należy jednak zauważyć, że wyniki II kwartału 2015 roku, znacznie wykraczające poza średnią kwartalną, tworzą „efekt bazy”, wskazujący, że jest mało prawdopodobne powtórzenie ich w II kwartale 2016 roku. Jednocześnie, biorąc pod uwagę wyniki III kwartału 2015, powyższy fakt nie może być traktowany jako prognoza niższego wyniku za rok 2016, niż wynik zrealizowany w 2015 roku” - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.

Źródło: Grupa ERGIS