Grupa Ergis po trzech kwartałach 2014 r.
5 Nov 2014 12:40

Grupa Ergis, czołowy przetwórca tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po trzech kwartałach 2014 roku przychody w wysokości 505,3 mln zł (czyli o 2,8% niższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający 26,6 mln zł (czyli o 13,8% wyższy niż po III kwartałach 2013 roku) oraz zysk netto w wysokości 17,7 mln zł (wzrost o 92,3%, w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej).

Dobre wyniki operacyjne zostały osiągnięte pomimo niekorzystnych zjawisk rynkowych, które miały miejsce w III kwartale tego roku, tj. przede wszystkim ograniczenia eksportu żywności na Ukrainę i do Rosji, co dotknęło klientów Grupy, a tym samym wpłynęło na niższe zapotrzebowanie na opakowania do żywności i zaostrzenie się w związku z tym konkurencji cenowej na rynkach UE. Pod wpływem powyższych zjawisk wyniki Spółki za sam trzeci kwartał ukształtowały się na poziomach niższych niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Obecnie Grupa realizuje program inwestycyjny o wartości przekraczającej 20 mln zł, obejmujący zakup i uruchomienie kolejnej linii do druku fleksograficznego w spółce FlexErgis w Nowym Sączu oraz kolejnej linii do produkcji taśm PET w fabryce Ergis S.A. w Oławie.

W III kwartale 2014 roku, a w szczególności we wrześniu, skumulowały się istotne niekorzystne zjawiska w segmencie folii opakowaniowych. Na rynkach niemieckim i francuskim nastąpił bardzo istotny spadek poziomu marż na twardych foliach opakowaniowych, w efekcie czego globalna kwota marży wypracowanej przez Spółkę na sprzedaży folii twardej do opakowań była o blisko 30% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy zbliżonym poziomie sprzedaży. Jednym z istotnych powodów tego zjawiska było ograniczenia eksportu żywności na Ukrainę i do Rosji, co dotknęło klientów Grupy, a tym samym wpłynęło na niższe zapotrzebowanie na opakowania do żywności i zaostrzenie się w związku z tym konkurencji cenowej na rynkach UE. Pod wpływem powyższych zjawisk wyniki Spółki za sam trzeci kwartał ukształtowały się na poziomach niższych niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

W III kwartale tego roku niesatysfakcjonująca była także sprzedaż i poziom marż na foliach stretch, niemniej jednak dzięki rozwojowi sprzedaży nanoErgis globalna kwota wypracowanej w tym segmencie marży była o 1 mln zł wyższa niż w III kwartale 2014 roku.

Zysk brutto i zysk netto wypracowane w III kwartale 2014 roku były niższe niż w III kwartale 2013 roku. Natomiast narastająco obie te wartości są znacząco wyższe niż w roku poprzednim – odpowiednio o 69,5% i 92,3%.

Przychody ze sprzedaży Grupy w III kwartale spadły o 6,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Narastająco po trzech kwartałach 2014 roku spadek ten wyniósł 2,8%.

Spadek w grupie opakowań przemysłowych dotyczy głównie folii stretch (o 11% wartościowo w stosunku do 9 miesięcy 2013 roku) i jest rezultatem zmiany struktury sprzedaży, tj. zastępowania tradycyjnej folii stretch folią nanoErgis i wolniejszego niż zakładano procesu pozyskiwania nowych klientów na tę folię Spadek w grupie folii miękkich PVC dotyczy folii izolacyjnych i po części wynika z wysokiej sprzedaży będącej efektem realizacji jednorazowego kontraktu w 2013 roku. Wzrost w grupie „pozostała sprzedaż” dotyczy granulatów i jest efektem powrotu do, wcześniej osiąganych, wartości sprzedaży tego asortymentu.

4 września tego roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła dodatkowy program inwestycyjny, którego realizacja rozpoczęła się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2014 roku. Program obejmuje następujące elementy:

Inwestycja w nową linię do druku fleksograficznego w spółce FlexErgis w Nowym Sączu, o wartości 8,5 mln PLN. Uruchomienie nowej linii jest planowane na przełomie I i II półrocza 2015 roku,

Inwestycja w nową linię do produkcji taśm PET w fabryce Ergis S.A. w Oławie, o wartości 12 mln PLN. Uruchomienie produkcji na nowej linii jest planowane również na przełomie I i II półrocza 2015 roku.

Źródło: Grupa Ergis