Grupa Mondi sfinalizowała przejęcie zakładu Simet w Polsce
27 Apr 2016 08:05

Zgodnie z zapowiedzią z dnia 19 lutego o planach przejęcia 100% firmy SIMET S.A. Grupa Mondi potwierdza, że po spełnieniu wszystkich warunków akwizycja została sfinalizowana w dniu 26 kwietnia 2016 r.

Firma, której nazwa zostanie zmieniona na Mondi Simet, jest zakładem produkującym opakowania z tektury falistej, położonym w Grabonogu koło Poznania. Mondi planuje rozbudowę i modernizację zakładu, aby przekształcić go w kartonażownię o wysokiej wydajności, wraz z instalacją tekturnicy do wyrobu tektury falistej na terenie zakładu.

Źródło: Mondi