Grupa Schumacher Packaging umacnia własną produkcję papieru
7 Dec 2016 09:43

Grupa Schumacher Packaging w dalszym ciągu cieszy się tendencją wzrostową, a zawdzięcza to strategicznym inwestycjom. Potwierdzeniem tego jest przejęcie w polskim Myszkowie całej fabryki papieru. „Rynek papieru narażony jest na duże wahania cen. W ciągu ostatnich trzech lat wahania te znalazły swoje odzwierciedlenie na rynku. Możemy w przyszłości lepiej łagodzić tę niestabilność. Ulepszamy naszą zdolność dostawczą i w ten sposób zapewniamy sobie dalsze szanse na rozwój“ – oświadczył prezes spółki Björn Schumacher. Grupa Schumacher Packaging przeznacza na tę inwestycję 100 milionów euro.

Ze względu na skomplikowane stosunki prawne rozmowy dotyczące przejęcia fabryki papieru trwały prawie dwa lata. W marcu 2016 r. miał miejsce ważny etap pośredni, a teraz cały proces został zakończony. Przedsiębiorstwo zakupiło bowiem maszynę papiernicza, która stanowi serce całej fabryki. Do grupy Schumacher Packaging należy miejsce produkcji o łącznej powierzchni ponad 28 hektarów. Znajduje się tam własna fabryka papieru oraz własna oczyszczalnia ścieków.

Do tej pory na maszynie papierniczej o szerokości 5,36 metra powstawał głównie papier gazetowy. Po przestawieniu produkcji na tekturę falistą roczny plan produkcji jest zaplanowany – w zależności od gramatury papieru – na około 250 tys. do 300 tys. ton wysokiej jakości papieru typu Testliner i papieru na warstwę pofalowaną. Przez najbliższe dwa lata blisko 30 pracowników będzie troszczyło się o to, by budynek oraz jego infrastruktura spełniały wymogi jakościowe grupy Schumacher Packaging. Docelowo w Myszkowie zatrudnionych zostanie blisko 130 pracowników, a wartość wytwarzanej tektury falistej w 2019 roku na który zaplanowano rozpoczęcie produkcji osiągnie 100 mln euro rocznie.

Dlatego dobre możliwości dotarcia do fabryki są wyjątkowo ważne. „Zwłaszcza w nadchodzącej fazie ożywienia terenu fabryki bardzo zależy nam na tym, aby w bliskim otoczeniu znajdowało się lotnisko. Jednak również w kolejnych latach kwestia szybkiego dotarcia do naszej fabryki będzie dla nas, jako dla przedsiębiorstwa aktywnego na rynku europejskim, kwestią kluczową“ - mówi Björn Schumacher. Przemysłowe miasto Myszków jest dodatkowo doskonale połączone z całą Europą, a to za sprawą dwóch autostrad: pierwsza przebiega w kierunkach północ-południe, druga wschód-zachód. Lokalizacja nieopodal Katowic jest korzystna ze strategicznego punktu widzenia dla obydwu polskich zakładów w Bydgoszczy oraz Wrocławiu.

Źródło: Schumacher Packaging