Henkel „Czempionem Zrównoważonego Rozwoju”
7 Apr 2021 08:30

Firma Henkel została ogłoszona „Czempionem Zrównoważonego Rozwoju” (Sustainability Champion) za swe skrojone na miarę rozwiązania do klejenia stosowane w opakowaniach firmy Debatin. Wyróżnienie jest wyrazem uznania Debatin, wiodącego producenta materiałów opakowaniowych, torebek mailingowych i opakowań bezpiecznych, dla działań Henkel na rzecz zrównoważonego rozwoju przy dostarczaniu klientom kompletnych rozwiązań pakujących dopasowanych do ich potrzeb i wspierających ich wysiłki na rzecz ochrony zasobów naturalnych. Opakowania firmy Debatin w połączeniu z produktami Henkel są z powodzeniem stosowane w wielu różnych sektorach przemysłu na całym świecie.

Tytuł Czempiona Zrównoważonego Rozwoju, który w tym roku przyznawany jest po raz pierwszy, honoruje dostawcę firmy Debatin za jego wyjątkowe poświęcenie w zakresie ekologicznego, ekonomicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju. E-handel stał się kluczowym rynkiem dla przemysłu opakowaniowego – to trend, który poprzedził gwałtowny wzrost zamówień online podczas pandemii Covid 19. Procesy logistyczne i przetwórcze, jak również stosowane rozwiązania produktowe, muszą uwzględniać jego rozwój, tak samo jak rosnący popyt klientów na zrównoważony rozwój - wyjaśnia Erhan Eker z Henkel, szef sprzedaży klejów do opakowań na rynkach niemieckim, austriackim i szwajcarskim.

Jako wiodący producent klejów Henkel dostarcza Debatin właściwe rozwiązania pod kątem zmieniających się potrzeb klientów, w ramach skoordynowanej całościowej koncepcji, która ma uczynić procesy pakowania i logistyki bardziej zrównoważonymi. Henkel zaopatruje firmę produkującą opakowania w kleje, które są stosowane między innymi w samoprzylepnych torebkach na dokumenty. Umożliwia to bezpieczne i niezawodne przesyłanie - wraz z zamówieniami - dokumentów towarzyszących, takich jak faktury czy dowody dostawy. Dzięki takiemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój firma Henkel została uznana przez Debatin za pierwszego „Czempiona Zrównoważonego Rozwoju”. Łączy nas cel, którym jest uczynienie przemysłu opakowań zrównoważonym i innowacyjnym. Podzielamy również fundamentalne przekonanie, że tylko wspólnie możemy rozwijać i dostarczać rozwiązania opakowaniowe przyszłości. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni z otrzymania tej nagrody od firmy Debatin. Jako specjalista w dziedzinie klejów chcemy współpracować z naszymi partnerami oraz wykorzystywać nasze portfolio produktów i doświadczenie, aby uczynić łańcuch wartości bardziej zrównoważonym - zapewniając jednocześnie wysoką jakość i zwiększając rentowność - dodaje Hendrik Schnur, regionalny kierownik sprzedaży dla południowych Niemiec i Szwajcarii w dziale Klejów Opakowaniowych firmy Henkel.

Firma Anton Debatin to jeden z wiodących producentów opakowań. W swych niemieckich i francuskich zakładach produkuje materiały opakowaniowe, worki transportowe i bezpieczne opakowania na globalne rynki. Ta innowacyjna firma średniej wielkości stawia w dużej mierze na zrównoważone procesy i materiały. Zrównoważony rozwój jest dla nas fundamentalną wartością i podstawą naszych działań jako przedsiębiorstwa. Dlatego też uczyniliśmy go częścią naszej strategii korporacyjnej i celów zakupowych - wyjaśnia Thomas Rose, dyrektor generalny Debatin. Hans-Walter Trepper, dyrektor działu zakupów w Debatin, dodaje: Oznacza to również, że nasi dostawcy muszą spełniać wysokie standardy w tym zakresie. Henkel jest dla nas najlepszym przykładem: dzięki rozwiązaniom, które firma dostarcza dla naszych aplikacji, pozwala nam tworzyć zrównoważone produkty oraz procesy logistyczne, co czyni ich zasłużonym Czempionem Zrównoważonego Rozwoju dla naszej firmy.

Opracowano na podstawie informacji firmy Henkel

Na górnym zdjęciu: W wideokonferencji wręczenia tytułu uczestniczyli (od lewej): Thomas Rose, dyrektor generalny Debatin, Hans-Walter Trepper, szef działu zaopatrzenia w Debatin oraz Alina Reger, kierowniczka ds. zrównoważonego łańcucha dostaw, Erhan Eker, szef sprzedaży w Henkel oraz Hendrik Schnur, regionalny kierownik sprzedaży w Henkel.