Iggesund jeszcze bardziej zmniejsza emisję dwutlenku węgla
31 Mar 2015 11:07

Szwedzki zakład firmy Iggesund Paperboard produkujący celulozę i tekturę – papiernia Iggesund – ograniczył emisję dwutlenku węgla o 86% pomiędzy 2013 a 2014 rokiem. Do zmniejszenia i tak już niskiego poziomu przyczynił się częściowo zakup kotła odzyskowego dokonany w roku 2012.

„Dostrojenie nowego sprzętu zawsze wymaga czasu. Ponadto poczyniliśmy niewielkie dodatkowe inwestycje w celu zwiększenia jego sprawności” - wyjaśnia Olov Winblad von Walter, kierownik papierni Iggesund. „Jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia oczekiwanych rezultatów”.

Jednak usprawnienia wprowadzone w zakładzie w trosce o środowisko nie ograniczają się do obniżenia emisji dwutlenku węgla. W porównaniu z 2011 roku, gdy wykorzystywany był jeszcze stary kocioł odzyskowy, poziom emisji siarki został obniżony o 82%, tlenków azotu o 19%, a cząstek stałych o 90%. Świadome decyzje w zakresie strategii działania i inwestycje w poszczególne etapy procesów, które wcześniej wymagały korzystania z oleju opałowego, także przyczyniły się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.

Papiernia Iggesund nie jest jedynym zakładem Grupy Holmen, który poczynił postępy pod względem ochrony środowiska. Pomiędzy 2013 a 2014 rokiem emisja dwutlenku węgla w przeliczeniu na tonę wyprodukowanej tektury i produktów papierowych w ramach Grupy została obniżona z 123 do 67 kg. Redukcja wyniosła niemal 50%, co wyraźnie pokazuje, że Grupa wykonała kolejny krok na drodze do zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne.

W ostatnich latach Grupa Holmen otrzymała kilka nagród za swój wkład w zrównoważony rozwój. W 2014 roku firma Iggesund została wyróżniona nagrodą Bio Strategy of the Year przyznawaną przez organizację PPI. Grupę Holmen uwzględniono także na liście organizacji Carbon Disclosure Project, która obejmuje 187 przedsiębiorstw z całego świata najprężniej walczących ze zmianami klimatycznymi.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, jakie uzyskaliśmy w tym roku. Wierzymy, że dzięki temu umocniliśmy naszą pozycję lidera pod względem zrównoważonego rozwoju” - komentuje Lars Strömberg, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i środowiska w Grupie Holmen.

W 2013 roku firma Iggesund zleciła budowę elektrociepłowni na biomasę w swoim zakładzie w Workington w Wielkiej Brytanii. Dzięki przestawieniu się na pozyskiwanie energii z biomasy zakład niemal całkowicie wyeliminował z procesów produkcyjnych emisje dwutlenku węgla, powstającego ze spalania paliw kopalnych. W papierni Iggesund w Szwecji bioenergia stanowiła w 2014 roku 99,1% całkowitej energii wykorzystywanej w procesie produkcji. Obecnie od całkowitego wyeliminowania emisji zanieczyszczeń z procesu produkcji tektury Grupę Holmen dzieli zaledwie kilka dziesiątych procenta.

„Strategia polegająca na inwestowaniu w technologie nie wykorzystujące paliw kopalnych w zakładach w Szwecji i Wielkiej Brytanii miała kluczowy wpływ na nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju” - podkreśla Lars Strömberg. „Fakt, że zajęliśmy wysokie pozycje w wielu rankingach i indeksach świadczy o tym, że czynny wysiłek związany z wykorzystaniem energii i kwestiami klimatycznymi zwiększa zaufanie do naszych marek i wzmacnia je”.

Źródło: Iggesund