Iggesund otrzymuje nagrodę za ograniczenie oddziaływania na środowisko
9 Dec 2014 12:46

Firma Iggesund podjęła ważną inicjatywę na rzecz zmniejszenia wpływu swoich działań na środowisko naturalne, co spotkało się z pozytywnym przyjęciem na całym świecie. W październiku przedstawiciele branży papierowo-celulozowej uhonorowali firmę nagrodą w kategorii Bio Strategy of the Year (biostrategia roku). Została ona przyznana w uznaniu inwestycji mających na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych.

„Od kilkudziesięciu lat stale podejmujemy wysiłki na rzecz uniezależnienia się od paliw kopalnych. Coraz częściej stosujemy w naszych zakładach bioenergię, a jednocześnie zwiększamy wydajność energetyczną” - przekonuje Arvid Sundblad, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w firmie Iggesund. „Jesteśmy usatysfakcjonowani naszymi dotychczasowymi osiągnięciami i cieszymy się, że je zauważono.”

Kluczowa inwestycja w turbinowy kocioł sodowy w szwedzkim zakładzie Iggesund sprawiła że ograniczono w nim wykorzystanie paliw kopalnych o niemal 95%, a co za tym idzie, praktycznie udało się osiągnąć samowystarczalność w zakresie elektryczności. Natomiast kocioł na biomasę w angielskim zakładzie w Workington pozwolił na całkowite uniezależnienie się od paliw kopalnych i dostawę tzw. zielonej energii do krajowej sieci energetycznej. Roczne ograniczenie dwutlenku węgla pochodzącego z paliw kopalnych w obu zakładach odpowiada wyeliminowaniu z ruchu drogowego ponad 85 tys. samochodów.

To jednak nie wszystko. W październiku grupa Holmen, do której należy również firma Iggesund Paperboard, została zaliczona do listy „A” w ramach indeksu CDP Climate Performance Leadership Index 2014. CDP (ang. Carbon Disclosure Project) to międzynarodowa organizacja non-profit, która jako jedyna na świecie dysponuje systemem oceny, raportowania, wykorzystywania i udostępniania istotnych informacji dotyczących środowiska.

Lista „A” obejmuje 187 przedsiębiorstw aktywnych na arenie światowej, które poczyniły największe postępy pod względem ograniczenia emisji dwutlenku węgla i zarządzania ryzykiem biznesowym związanym ze zmianami klimatu.

„Nasza wysoka pozycja oznacza, że liczne działania w zakresie energii i ochrony środowiska oraz przejrzysta komunikacja przyczyniły się do wzmocnienia marki i wiarygodności w obszarze zrównoważonego rozwoju” - stwierdził Lars Strömberg, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i środowiska w grupie Holmen.

Ponad rok temu grupa dołączyła również do inicjatywy ONZ Global Compact, zrzeszającej 100 czołowych przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Niedawno ogłoszono wyniki tegorocznej oceny przeprowadzanej w ramach projektu. Grupa Holmen ponownie znalazła się w zestawieniu.

„Należy pamiętać, że działamy w przemyśle ciężkim, a jesteśmy przyrównywani do banków i firm ubezpieczeniowych, dla których największy problem w kwestii ochrony środowiska stanowi np. emisja ozonu przez drukarki laserowe. Mimo to wyniki naszej pracy sprawiają, że możemy z nimi śmiało konkurować” - podkreśla Arvid Sundblad. Dodaje on także, że uznanie działań podejmowanych przez grupę odnosi się do wszystkiego, co firma Iggesund dostarcza swym klientom.

„Oferujemy szeroki zakres usług, od dostaw do transferu wiedzy, co doskonale odzwierciedla koncepcja Care by Iggesund. Zawiera się w niej między innymi program środowiskowy wspomagający działalność naszych klientów.”

Koncepcja Care by Iggesund obejmuje tak zróżnicowane działania jak dostawy dostosowane do potrzeb klienta, transfer wiedzy, usługi próbne, wsparcie techniczne na rynkach lokalnych i przejrzyste działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.