II Kongres Przemysłu Opakowań zaprasza w październiku
15 Jul 2014 21:28

Kongres zorganizowany zostanie 1 października 2014 roku, w ustanowionym przez Polską Izbę Opakowań „Dniu Opakowań” i towarzyszył będzie Międzynarodowym Targom Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK oraz Międzynarodowym Targom Żywności POLAGRA FOOD (MTP, 28 września – 3 października 2014).

Kongres będzie próbą odpowiedzi na pytanie: Jakich opakowań oczekuje społeczeństwo i gospodarka w najbliższych latach? W programie Kongresu przewidziano referaty poświęcone opakowaniom żywności, leków, kosmetyków oraz wyrobów przemysłowych. Przewidziano, iż 30 września uczestnicy Kongresu zwiedzą targi TAROPAK i POLAGRA FOOD, zaś w trakcie Kongresu w ramach zaplanowanych nieco wydłużonych przerw kawowych oraz przerwy na lunch będą mogli w kuluarowej atmosferze, zawrzeć nowe znajomości i kontakty.

Dodatkową okazję dla uczestników do nawiązania kontaktów i wymiany opinii stanowić będzie wieczorna Kongresowa Gala (1 października, godz. 18:00). W dniu 2 października organizatorzy zarezerwują specjalne pomieszczenie na pokongresowe spotkania użytkowników i producentów opakowań.

Patronem honorowym Kongresu będzie Pan Wicepremier Janusz Piechociński, minister Gospodarki. Honory Gospodarza Kongresu pełnił będzie Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich – Andrzej Byrt.

W przypadku zgłoszenia uczestnictwa i wniesienia opłaty przed 31 lipca 2014r., koszt uczestnictwa wynosi 400 zł + VAT 23% (ogółem 492,00 zł). Każda dodatkowa osoba z tej samej firmy wnosi opłatę w wysokości 300 zł + VAT 23% (ogółem 369,00 zł).

Członkowie Polskiej Izby Opakowań korzystają z 50% zniżki. Każda osoba reprezentująca firmę zrzeszoną w Izbie wnosi opłatę w wysokości 200,00 zł netto (246,00 brutto).

Osoby, które zgłoszą swoje uczestnictwo po 31 lipca 2014 wnoszą opłatę w wysokości 480 zł (netto) od osoby. Każda dodatkowa osoba z tej samej firmy wnosi opłatę w wysokości 320 zł netto. Warunki uczestnictwa dla członków Polskiej Izby Opakowań nie ulegają zmianie po 31 lipca. Termin zgłoszeń uczestnictwa w kongresie upływa w dniu 31 sierpnia 2014 r.

Uczestnicy otrzymają w zamian możliwość osobistego udziału w debacie o kierunkach i warunkach rozwoju opakowań, pozyskanie wiedzy o czynnikach determinujących rozwój opakowań, wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów z producentami i użytkownikami opakowań, jak również książkowe wydanie kongresowych referatów, swoistą biblię opakowaniową, jaką stanowi książka angielskich autorów „Technika pakowania. Podstawy. Materiały. Procesy wytwarzania” (obj. ok. 700 str., cena rynkowa 99 zł) – 1 egz. na firmę, karnet upoważniający do bezpłatnego, wielokrotnego wstępu na targi TAROPAK i POLAGRA FOOD w okresie trwania targów, a także możliwość wzięcia udziału w Kongresowej Gali.

Informacje o programie na stronie internetowej PIO.

Na podstawie informacji Polskiej Izby Opakowań