Innowacyjne plastomery od BOPS
7 Oct 2015 08:42

Koattro KT AR i Koattro KT MR to nowa rodzina plastomerów w ofercie Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. Innowacyjna oferta skierowana jest do polskich przetwórców poliolefin.

Nowe gatunki wytwarzane są w fabrykach Grupy LyondellBasell poza Polską. Koattro posiada specjany proces produkcji. Do ich wytwarzania wykorzystywany jest buten-1, co pozwala na zachownie doskonałych właściwości fizyko-mechnizcznych, gwarantujących wysokie osiągi w różnorodnych zastosowaniach. Nowe plastomery posiadają specjalne właściwości, jak np. doskonała przejrzystość, miękkość, giętkość i elastyczność. Specjalne właściwości możliwe są ze względu na wykonanie oparte na polimerze poliolefinowym – polibuten-1. Dzięki temu określa się je jako kompatybilne z gatunkami polipropylenów i są ona dostępne w formie typowego granulatu. Grupa Koattro posiada dwa specjalne gatunki Koattro KT AR oraz Koattro KT MR.

Do właściwości Koattro KT AR zalicza się: stosunkowo wysoką temperaturę topnienia, ok. 114 stop. Celsjusza; odkształcenie trwałe po ściskaniu ok. 45-50%; miękkość i/lub giętkość oraz zastosowanie katalizatora Zieglera-Natty. Koattro KT MR charakteryzuje się: lepszą udarnością w niskich temperaturach; lepszą giętkością; lepszymi własnościami optycznymi i zastosowaniem katalizatora metalocenowego.

Nowa grupa produktów oferuje możliwości w zakresie modyfikacji folii polipropylenowych. Tworzywa mogą być wykorzystane do produkcji folii o strukturze mono- lub wielowarstwowej. Przetwórcy nie ukrywają, że zastosowanie plastomerów Koattro do folii polipropylenowej zapewnia poprawę jej istotnych cech, jak: sprężystość, elastyczność i miękkość. Dodatek Koattro powoduje także wzrost udarności i wytrzymałości folii. Ponadto poprawia się także integralność i wytrzymałość zgrzeiny w przypadku zgrzewalnych folii. Grupa Koattro wzmacnia odporność na zbielenie i poprawia właściwiości oddychające folii.

Zastosowanie rodziny produktów Koattro jest możliwe w takich segmentach jak folie (np. rękawowe, wylewane typu cast, BOPP), wytłaczanie płyt, wytłaczanie włókien i włóknin płaskich oraz kalandrowanie, prasowanie tłoczne, wtrysk (np. elementy urządzeń i części motoryzacyjne) itp. W zakresie folii możliwe jest m. in. adehezyjne folie ochronne, folie poliolefinowe z efektem blokowania typu cling, folie elastyczne, oddychające folie BOPP i folie z wewnętrzną warstwą blokującą. Wszystkie produkty Koattro spełniają wymagania Dyrektyw UE w zakresie do kontaktu z żywnością.

Źródło: BOPS