Instytut PWN zorganizował konferencję poświęconą opakowaniom
21 Dec 2015 10:06

11 grudnia 2015 roku w Warszawie odbyła się konferencja Packaging: Marketing and Technology, zorganizowana przez Instytut PWN. W spotkaniu wzięło udział 130 osób – reprezentantów zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i z sektora MŚP, odpowiedzialnych za tworzenie i rozwijanie produktów, projektowanie oraz produkcję opakowań, a także za promowanie marek.

W imieniu Instytutu PWN konferencję otworzyła Aleksandra Wołoszczuk, Dyrektor Pionu Projektów Edukacyjnych. Słowo wstępne odnośnie znaczenia tematyki opakowań w Polsce wygłosił mgr inż. Wacław Wasiak, Dyrektor Polskiej Izby Opakowań.

Program konferencji składał się z czterech bloków tematycznych.

Pierwszy blok był poświęcony zagadnieniu innowacji w opakowaniach, które zmieniły wizerunek produktu – prelegenci w tej części mówili m.in. o druku 3D, biotworzywach, kodach QR, recyclingu opakowań.

W drugiej części, zatytułowanej „Sprzedać więcej opakowaniem – co gwarantuje przewagę rynkową?” zaprezentowano case study z wprowadzenia na rynek marki Cydr Lubelski oraz omówiono rozwiązania technologiczne stosowane w opakowaniach przezroczystych, przyczyniające się do wzrostu walorów marketingowych i obniżenia kosztów produkcji.

Trzeci blok miał charakter warsztatowy. Eksperci z BrandPRO podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu rebrandingu. Dominowały tematy: kiedy i jak zmienić opakowanie, co przewidywać podczas zmiany identyfikacji wizualnej, jakie elementy rebrandingu są kluczowe dla powodzenia projektu.

Ostatnia część konferencji była przeprowadzona w formule round tables. Uczestnicy mogli w małym gronie eksperckim skorzystać z konsultacji oraz zadawać pytania z zakresu: prawa (jakie są wymogi prawne dotyczące opakowań, co trzeba, co można, a czego nie wolno zamieszczać na opakowaniu), technologii (narzędzia, możliwości, kreatywne rozwiązania), środowiska (w jaki sposób wykorzystywać ponownie opakowania), strategii (opakowanie a wizerunek produktu, jak podświadomie wpływać na decyzje klienta).

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele zarówno biznesu, jak też instytucji badawczych i naukowych: August Faller, BrandPRO, Brandy Design, HLP Klearfold, Instytut Badawczy Opakowań, INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Kancelaria BSWW Legal&Tax, Polska Izba Opakowań, Sygnis – druk 3D, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Konferencja Packaging: Marketing and Technology była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych, jak również do pogłębiania unikalnej wiedzy z tematu opakowań.

Poniżej przytaczamy wybrane informacje z wystąpień ekspertów podczas konferencji:

- Wg badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Opakowań, przemysł opakowań w Polsce tworzy ok. 8 tys. firm, z czego ponad 60% stanowią mikro i małe firmy. Ogólny poziom zatrudnienia waha się w przedziale ok. 230–250 tys. pracowników, co stanowi 1% światowego zatrudnienia w branży opakowań;

- Wg dr. inż. Colina Halesa opakowanie jest „niemym” sprzedawcą. Badania prowadzone przez eksperta dowodzą, że nadal duży odsetek kupujących (2/3) rozpoczyna proces zakupowy od zainteresowania się opakowaniem. Opakowanie, które przyciąga uwagę jest już w połowie sprzedane;

- Rozwój inteligentnych i interaktywnych opakowań zapewnia lepszą komunikację między konsumentami a właścicielami marek. Należy przyjąć, iż przeciętny klient w momencie wchodzenia w interakcję z opakowaniem (tj. przy zakupie bądź w momencie korzystania) ma przy sobie przynajmniej 1 urządzenie mobilne;

- Według dr. Macieja Konopki z Brandy Design, nowoczesne opakowania pełnią coraz więcej funkcji, a równocześnie będą produkowane w coraz bardziej wydajny, oszczędny i przemyślany sposób pod kątem ochrony środowiska;

- Patrycja Golla z HLP Klearfold Visualize uważa, że opakowanie przezroczyste to bliskie i osobiste narzędzie komunikacyjne marki, łączące klienta bezpośrednio z produktem;

- Eksperci BrandPRO twierdzą, że opakowanie jest istotnym elementem marki, bo: buduje tożsamość marki, przyczynia się do budowania wizerunku, dzięki niemu marka jest widoczna, opakowanie przekazuje komunikaty marki i jej wartości, jest narzędziem wykorzystywanym do promocji;

- 95% nowych produktów nie utrzymuje się na rynku ze względu na mało atrakcyjne opakowanie (wg badań Joshua Conran);

- Tylko 1 na 5 konsumentów jest usatysfakcjonowany wyglądem opakowania (wg badań firmy Edelman).

Źródło: Instytut PWN