Intertek stworzył wytyczne bezpiecznego stosowania farb drukarskich
14 Jun 2018 14:27

Firma Intertek, czołowy twórca rozwiązań TQA (Total Quality Assurance) dla wielu branż, stworzył wszechstronne wytyczne dla dostawców rozwiązań cyfrowych, producentów opakowań oraz firm działających w sektorze spożywczym, które mają im pomóc w osiągnięciu zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi. Po pogłębionej analizie Intertek ogłosił firmę HP, jednego z największych sprzedawców rozwiązań do druku cyfrowego, pierwszym dostawcą spełniającym wymogi Wytycznych Intertek w zakresie Bezpiecznego Stosowania Farb Drukowych (Intertek Guidelines for the Safe Use of Printing Inks).

Stosowanie farb i płynów to kluczowe wyzwanie dla marek spożywczych oraz producentów opakowań z tektury falistej na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Od tego typu opakowań z nadrukiem cyfrowym oczekuje się już nie tylko funkcjonalności i dostarczania informacji na temat produktu, ale także atrakcyjności wizualnej, która czyni je doskonałym narzędziem marketingowym. Firmy produkujące farby i rozwiązania do druku cyfrowego stają w obliczu z jednej strony wyzwań, z drugiej zaś szans rozwoju w zakresie innowacyjności, wzornictwa, zrównoważonego rozwoju oraz przestrzegania przepisów prawnych – zwłaszcza w odniesieniu do materiałów wchodzących w kontakt z żywnością.

Firma HP, która obsługuje rynek druku na tekturze falistej swoimi maszynami z serii HP PageWide Press, dostarczyła Intertek próbniki cyfrowe z modeli PageWide T1100 oraz PageWide C500, wydrukowane farbami wodnymi. Intertek przeprowadził następnie szczegółowe testy laboratoryjne tych wydruków, mierzące limity migracji oraz zgodność z wymogami bezpieczeństwa określonymi w globalnych wytycznych regulacyjnych i poradnikach branżowych, takich jak Swiss Ordinance, Nestlé Guidance, FDA, programy ramowe Unii Europejskiej i inne.

W efekcie tych działań Intertek wykorzystał swoje wytyczne i w formie jasnego i wszechstronnego podsumowania – dostępnego dla klientów HP - potwierdził bezpieczeństwo stosowania farb do druku tej firmy. Eric Wiesner, dyrektor generalny działu PageWide Industrial Division z firmy HP komentuje: „Bezpieczeństwo klientów jest największym wyzwaniem dla HP, a uznanie ze strony Intertek wzmacnia nasz cel strategiczny, jakim jest projektowanie i produkowanie farb do druku cyfrowego, które spełniają surowe wymogi regulacyjne. Ta walidacja ma dla nas zasadnicze znaczenie, bowiem potwierdza przed klientami zgodność naszych produktów z wymogami bezpieczeństwa żywności w druku opakowań pierwotnych i wtórnych, bez potrzeby stosowania dodatkowych barier.”

Naeem Mady, wiceprezes działu Regulatory Market Access w Intertek, dodaje: „W odpowiedzi na potrzeby przemysłu drukarskiego i farbiarskiego Intertek opracował wytyczne w jasny sposób określające wymogi bezpieczeństwa stawiane farbom do druku cyfrowego na opakowaniach z tektury falistej. Te wytyczne stanowią źródło dla branży farb opakowaniowych, które było dotychczas niedostępne. Intertek z przyjemnością ogłasza, że firma HP z sukcesem wypełniła wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania farb drukowych w zgodzie z globalnymi wymogami jakości i bezpieczeństwa.”

Na podstawie informacji Intertek opracował TK