Ishida Europe dostawcą preferowanym w Danish Crown Group
5 May 2015 12:32

Ishida Europe - specjalista w dziedzinie systemów automatycznego naważania i pakowania - zdobyła status dostawcy uprzywilejowanego w znaczącej międzynarodowej spółce rynku spożywczego, Danish Crown Grup, która obejmuje wiodące na rynku firmy takie jak: Tulip, Plumrose i Sokołów.

Grupa Danish Crown jest jednym z największych na świecie producentów i przetwórców mięsa wieprzowego i wołowego oraz liderem w jego eksporcie. Jako następstwo szeregu zrealizowanych na przestrzeni wielu lat, dostaw i wdrożeń, Ishida staje się, dla Grupy Danish Crown, dostawcą Klasy A.

Umowa dostawcy oznacza, że firma Ishida będzie miała możliwość ubiegania się o wszystkie istotne realizacje w zakładach Danish Crown na całym świecie. Ponadto umowa przewiduje regularne, organizowane dwa razy w roku forum, podczas którego Ishida będzie mogła przedstawić Grupie Danish Crown najbardziej aktualną ofertę urządzeń i rozwiązań technicznych, realizując cel zaspokajania zmieniających się wymagań branży.

Ulrich Nielsen, Dyrektor ds. rozwiązań biznesowych w Ishida Europie, w imieniu firmy wyraził zachwyt ze zdobycia statusu dostawcy uprzywilejowanego oraz powiedział, że przywilej ten potwierdza zaangażowanie i ciężką pracę dla zapewniania technologicznie zaawansowanych dostaw linii pakujących wraz z kompleksowo realizowanymi instalacjami i obsługą serwisową.

„Od wielu lat utrzymujemy silną relację z firmą Tulip oraz koncentrujemy się na opracowywaniu odpowiednich, zgodnych z jej oczekiwaniami, rozwiązań” - komentuje Ulrich Nielsen. „Umowa Dostawcy Uprzywilejowanego w pełni honoruje nasze długoterminowe zaangażowanie.”

Ishida ściśle współpracowała z firmą Tulip i Danish Crown w zakresie rozwoju linii pakujących, które spełniły wszystkie oczekiwania dotyczące dostaw systemów wysokich przepustowości i jakości, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań ze strony surowych norm higienicznych.

Źródło: Ishida Europe