Jak uczynić recyklingowalnymi opakowania z tworzyw sztucznych?
20 Apr 2021 14:36

Z powodu ograniczenia możliwości organizacji tradycyjnych konferencji i szkoleń, w tym roku Polska Izba Opakowań podjęła decyzję o organizacji cyklu tematycznych webinariów, podczas których zamierza szukać odpowiedzi na nurtujące rynek opakowań pytania.

Z dotychczasowych kontaktów z członkami PIO wynika, iż niezwykle ważnym i aktualnym tematem jest obecnie recyklingowalność odpadów z tworzyw sztucznych. Dotyczy to w szczególności opakowań elastycznych, które dla uzyskania pożądanych właściwości barierowych przyjmują najczęściej postać laminatów złożonych czasem z bardzo różnych materiałów.

W związku z powyższym pierwsze, inauguracyjne webinarium będzie poświęcone poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Jak uczynić recyklingowlanymi elastyczne opakowania z tworzyw sztucznych?". Webinarium zostanie zorganizowane 6 maja poprzez platformę MS Teams, a udział w spotkaniu będzie bezpłatny.

W trakcie webinarium, w trakcie którego swoje prelekcje wygłoszą: Konrad Nowakowski z Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, Krzysztof Garman - Circular Packaging Design, przedstawiciel Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, oraz Andrzej Kornacki z firmy Futamura, poruszone zostaną następujące tematy:

- Jak wyglądają kwestie opakowań od strony prawnej oraz od strony podmiotów, które na co dzień zajmują się zbieraniem, segregacją i recyklingiem odpadów?

- Jak konstruować opakowania i jak dobierać warstwy laminatów tak, aby nadawały się do recyklingu i jednocześnie, nie tracąc nic na niezbędnych dla ochrony pakowanych wyrobów właściwościach, odpowiadały wdrażanym w życie zasadom Gospodarki o Obiegu Zamkniętym?

- Jak opakowania kompostowalne mogłyby być uzupełnieniem strategii właścicieli marek znajdując zastosowanie tam, gdzie opakowania z tworzyw sztucznych pochodzących z ropy naftowej, pomimo starań i wysiłków „nie dają rady”

Tak przedstawione tematy mogą dać rynkowi choć część podpowiedzi co robić, aby jak największa ilość opakowań nadawała się do recyklingu mechanicznego, a z uzupełnieniem recyklingu organicznego (kompostowania) pozwoliłaby zmierzać do osiągnięcia celu „zero waste”. Organizatorzy chcą również pokazywać, że opakowania z tworzyw sztucznych są potrzebne i muszą istnieć, że niesłuszne jest kreowanie atmosfery „antyplastikowej”. W tym celu jednak konieczne jest lepsze nimi gospodarowanie oraz dialog o potrzebie ich stosowania, w trakcie którego używane będą konkretne argumenty.

Formularz bezpłatnej rejestracji udziału w webinarium jest dostępny tutaj.

Opracowano na podstawie informacji Polskiej Izby Opakowań