Jak wydobyć ostatnią kroplę
28 Jan 2016 11:17

INCPEN (Industry Council for research on Packaging & the Environment), brytyjska organizacja non-profit zajmująca się analizowaniem środowiskowych i społecznych konsekwencji stosowania opakowań, przygotowała przewodnik, który ma pomóc producentom, sprzedawcom i projektantom opakowań rozwiązać problem tzw. Unintentional Product Residue. UPR to resztki produktów pozostające w opakowaniach i nie zużyte przez konsumentów (bo o nich nie wiedzą albo nie mogą wydobyć ich z opakowania).

Inicjatorem stworzenia przewodnika była firma Boots UK, na zaproszenie której odpowiedziały INCPEN oraz WRAP (Waste and Resource Action Programme, Program Działań w Zakresie Odpadów/Zasobów). Dane do jego opracowania dostarczyła firma badawcza Leatherhead Food Research. Badanie zidentyfikowało przyczyny występowania UPR w wielu produktach powszechnie używanych przez konsumentów, a także określiło działania, które powinni podjąć producenci dla uniknięcia ich występowania.

Leatherhead przebadała 362 próbki opakowań popularnych artykułów spożywczych, kosmetyków, artykułów toaletowych, środków czyszczących oraz produktów z branży „zrób to sam”. Ponad 2/3 opakowań zawierało mniej niż 1% UPR, podczas gdy w 7% opakowań udział resztek przekraczał 5%.

Występowanie UPR w opakowaniach może mieć dla producentów towarów negatywne skutki ekonomiczne oraz wizerunkowe. Nie zużyte pozostałości oznaczają konkretny środowiskowy oraz finansowy koszt dla przedsiębiorstwa, ponieważ oznaczają one straty surowca, wody i energii, które zużyto w trakcie produkcji; mają również wpływ na wyższe koszty procesów produkcyjnych i przetwórczych oraz dystrybucji.

Nie mniej ważna jest potencjalna zmiana opinii konsumenta na temat marki – gdy zda sobie sprawę, że nie otrzymuje całego produktu, za który zapłacił, może poczuć się oszukany. Pozostałości wpływają również negatywnie na procesy recyklingu i zmniejszają ilość odzyskanych surowców.

Przewodnik INCPEN zatytułowany „The Bit at the Bottom. A guide to help consumers to get the last bit out” opracowano z myślą o wsparciu producentów poprzez zaproponowanie zmian, które warto wprowadzić we wczesnej fazie procesu projektowania opakowań. Zawiera on informacje na temat natury produktu, wzornictwa opakowań oraz sposobu użytkowania produktu i jego opakowania przez klientów. Czytelnicy znajdą w nim szereg praktycznych pomysłów na to, jak uczynić łatwiejszym dotarcie do „ostatniego kęsa” produktu, a także zachętę do tworzenia opakowań idealnie dopasowanych do jego charakteru. W dokumencie znalazła się również przydatna lista kontrolna.

„Niemal każdy z nas doświadczył frustracji związanej z niemożnością zużycia produktu do końca” - wyjaśniła Jane Bickerstaffe, dyrektorka INCPEN. „Wielu producentów już zdołało zminimalizować UPR. Nasz przewodnik wspiera ich działania, dostarczając rady na temat kolejnych kroków, które należy podjąć we wczesnym etapie projektowania produktu.”

Dokument można pobrać ze strony http://bit.do/INCPEN-UPR.

Na podstawie informacji INCPEN opracował TK