Już za miesiąc „opakowaniowa biblia” po polsku
24 Jul 2014 11:47

We wrześniu br. nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN i przy współpracy z Polską Izbą Opakowań ukaże się polskie wydanie książki „Technika opakowań. Podstawy, materiały, procesy wytwarzania”, uznawanej za swoistą „biblię opakowalnictwa” i za niezbędne źródło wiedzy zarówno dla osób znających branżę, jak i stawiających w niej pierwsze kroki.

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat opakowalnictwa – zarówno stanu aktualnego, jak i perspektyw rozwoju przemysłu opakowań oraz problemów natury technologicznej i materiałowej, z którymi się boryka. Redaktorzy naukowi książki: Anne i Henry Emblem, uwzględnili w niej tematykę: podstaw opakowalnictwa (w zakresie aspektów społecznych i przepisów prawnych dotyczących opakowań, funkcji opakowań, zagadnień ochrony środowiska i marketingu opakowań); materiałów i komponentów stosowanych do produkcji opakowań (szkło, papier, metal) oraz nowoczesnych rozwiązań w tej dziedzinie wykorzystujących materiały z tworzyw sztucznych, a także zamknięć opakowań i klejów; procesów pakowania (maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie pakowania, w tym linie pakujące), a także zagadnień projektowania opakowań i technik druku stosowanych w ich produkcji.

Opakowalnictwo to różnorodny i bardzo złożony temat, dlatego na końcu każdego rozdziału zamieszczono odnośniki do dodatkowych źródeł informacji. Trudne i nowe terminy są podane również w języku angielskim. Aby ułatwić dalsze zgłębianie tematyki opakowalnictwa, na końcu książki został zamieszczony słownik najważniejszych terminów.

Redaktorzy naukowi publikacji, Anne i Henry Emblem, są specjalistami w dziedzinie opakowalnictwa, członkami Packaging Society stanowiącego część Institute of Materials, Minerals and Mining w Londynie. Zespół autorski stanowią specjaliści zajmujący się poszczególnymi zagadnieniami opisanymi w książce. Są to zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy.

Polscy tłumacze, pracownicy naukowi Katedry Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, są specjalistami w dziedzinie opakowalnictwa.

Na podstawie informacji Wydawnictwa Naukowego PWN