Kartony Stora Enso w opakowaniach Toblerone, Milka i Trident
1 Dec 2015 13:11

Stora Enso podpisała umowę z Mondelez International, na bazie której jej kartony są wykorzystywane w opakowaniach na czekoladę, cukierki i gumy do żucia, produkowane przez ten międzynarodowy koncern spożywczy. Jest on właścicielem takich marek jak Toblerone, Milka, Aladdin, Paradis czy Cadbury. Każda z nich oznacza inne wymagania względem opakowania, zarówno pod względem kształtu jak i rozmiaru. Jednym z warunków nawiązania przez Mondelez International współpracy ze Stora Enso była kwestia uproszczenia produkcji opakowań, m.in. dzięki wykorzystaniu kartonów oferowanych przez skandynawskiego producenta.

Przed sfinalizowaniem porozumienia przedstawiciele Mondelez dokonali kompleksowej analizy kartonów opakowaniowych z oferty Stora Enso (m.in. Tambrite, Performa White, Performa Bright oraz Ensocoat) w kontekście ich przydatności do opakowań na różne wyroby czekoladowe. Jednym z priorytetów, na jaki wskazywano, był wybór mniejszej niż dotychczas liczby gatunków kartonu, co miało wpłynąć na zwiększenie wydajności produkcji opakowań i mniejszą złożoność całego procesu wytwórczego.

„Kluczem jest prostota działań” – mówi Jim Davies, odpowiadający w europejskim oddziale Mondelez za produkcję opakowań na bazie kartonu i tektury falistej. „Zdawaliśmy sobie sprawę, że to co funkcjonowało wcześniej, w przyszłości może okazać się bezwartościowe. Z tego względu chcieliśmy uprościć specyfikację podłoży wykorzystywanych do produkcji opakowań. Wdrożony program sprawił, że obecnie wydajemy nasze pieniądze o wiele mądrzej”.

Jak zapewnia Jim Davies, oferowane przez Stora Enso produkty i posiadane przez nią globalne zasoby spełniają wszystkie oczekiwania ze strony Mondelez, dotyczące źródeł pochodzenia włókien pierwotnych, służących do wytwarzania kartonów. W przypadku skandynawskiego producenta są nimi plantacje leśne, uprawiane zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju. „Dzięki temu współpraca, jaką podjęliśmy na rynku europejskim, może obecnie zostać wdrożona także w innych regionach świata” – dodaje.

Henna Paakonen-Alvim, dyrektor ds. kluczowych klientów Stora Enso Consumer Board, nie ukrywa zadowolenia z nawiązanej współpracy. Podkreśla przy tym zaangażowanie ze strony kierownictwa Mondelez oraz jej zespołu badawczo-rozwojowego (zlokalizowanego w Bratysławie), który odpowiadał za wdrożenie projektu na rynku europejskim: „Testy poszczególnych podłoży oraz proces ich finalnego wyboru przeprowadzono w bardzo zorganizowany i sprawny sposób. Jesteśmy pod wrażeniem otwartości, wydajności i determinacji wszystkich osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie ze strony naszego klienta”.

„Mówimy o projekcie – z naszego punktu widzenia – najwyższej wagi, wnoszącym wartość dodaną dla całej firmy Mondelez” – potwierdza Jim Davies. „Prognozuję, że będziemy wdrażać kolejne kroki, mające na celu zwiększenie wydajności produkcji oraz obniżenie złożoności podejmowanych działań. Chcemy to zrealizować m.in. poprzez optymalizację stosowanych materiałów oraz projektów opakowań, tak pod względem funkcjonalnym jak i strukturalnym. W związku z tym największy nacisk chcemy kłaść na prace badawczo-rozwojowe oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Szczególną uwagę będziemy przy tym zwracać na aspekty środowiskowe”.

Mondelez International to globalny koncern, zajmujący się wytwarzaniem produktów żywnościowych i napojów, o rocznych przychodach przekraczających 30 mld USD (dane za 2014 rok). Firma zatrudnia ponad 100 tysięcy pracowników, a jej wyroby docierają do konsumentów z ok. 165 krajów świata. Mondelez International jest światowym liderem na rynkach sprzedaży biszkoptów, czekolad i cukierków oraz nr 2 pod względem sprzedaży gumy do żucia (wg danych Mondelez/Euromonitor).

Źródło: Stora Enso