KBA CEE podsumowuje udany rok 2015
1 Feb 2016 13:14

27 stycznia br. w warszawskim hotelu Bristol odbyło się tradycyjne, doroczne spotkanie kierownictwa KBA CEE z przedstawicielami prasy branżowej. Z ramienia firmy wzięli w nim udział: Jan Korenc – prezes zarządu, Grzegorz Szymczykowski – dyrektor ds. sprzedaży i serwisu oraz Paweł Krasowski – Marketing & Administration Manager. Zaprezentowane zostały podczas niego najważniejsze informacje dotyczące sytuacji całego koncernu Koenig & Bauer, jak również KBA CEE - jako jednej z najlepiej prosperujących jego filii w skali całego świata. Nie zabrakło zapowiedzi związanych z rozwiązaniami KBA, przygotowywanymi przez firmę z myślą o targach drupa 2016.

Koenig & Bauer: krajobraz po zmianach

Konferencję prasową rozpoczął Paweł Krasowski, który podziękował dziennikarzom za przybycie i przedstawił agendę spotkania. Następnie Jan Korenc podkreślił bardzo dobrą kondycję grupy Koenig & Bauer, którą obrazuje trzykrotny wzrost wartości jej akcji na przestrzeni ostatniego roku. Wpływ na taki stan rzeczy miało – zdaniem prezesa KBA CEE – kilka czynników. „Pierwszym było udane wdrożenie programu konsolidacyjnego znanego pod nazwą Fit@All, kolejnymi – przekształcenie Koenig & Bauer w holding KBA Group, dalsze inwestycje w technologie produkcji i rozwiązania IT oraz nowe koncepcje w obszarze rozbudowanej obsługi serwisowej (co szczególnie docenili średni i duzi klienci)”. Jan Korenc zwrócił też uwagę na fakt, że wskutek zmian w strukturze koncernu wiodącą pozycję w ramach grupy objął dział maszyn arkuszowych, także w kontekście przychodów ze sprzedaży. Rok 2015 przyniósł firmie znaczący wzrost zamówień na nowe maszyny, obecny zapowiada się równie owocnie. Podpisane już kontrakty stanowią 60% budżetu zaplanowanego na 2016 rok.

KBA CEE – kolejny udany rok

W kolejnej części wystąpienia Jan Korenc przedstawił obecną sytuację spółki KBA CEE, która swoją działalnością obejmuje obszar Polski, Czech i Słowacji. Jej baza zainstalowanych maszyn arkuszowych przekracza obecnie 420, z czego ponad połowa pracuje w naszym kraju. Prezes KBA CEE podkreślił znaczącą pozycję Koenig & Bauer w segmencie maszyn półformatowych oraz niemal dominującą na rynku maszyn B0 i większych.

W ubiegłym roku firma KBA CEE dostarczyła 19 maszyn (które składają się w sumie na 127 zespołów), z czego 5 to maszyny wielkoformatowe. „Odnotowaliśmy też rosnące zainteresowanie rozbudowanymi konfiguracjami maszyn KBA Rapida w formacie B1. Zrealizowane w tym segmencie wdrożenia obejmowały wielozespołowe linie produkcyjne, których odbiorcami były z jednej strony zakłady poligraficzne specjalizujące się w opakowaniach, z drugiej – wykonujące wysoko przetworzone produkty akcydensowe – podkreślał Jan Korenc. – Chciałbym również zasygnalizować pierwsze w obsługiwanym przez nas regionie dostawy maszyn KBA – jednej bazującej na technologii LED-UV (jest ona wykorzystywana do zadrukowywania podłoży foliowych) oraz jednej HR-UV (która trafiła do drukarni akcydensowej)”.

„Nasze szacunki wskazują, że pod względem przychodów ze sprzedaży udziały rynkowe firmy Koenig & Bauer w regionie obsługiwanym przez KBA CEE wyniosły w ubiegłym roku 37% - kontynuował Jan Korenc. – Sukcesy sprzedażowe i działania związane m.in. z dalszym udoskonalaniem obsługi serwisowej przyniosły efekt w postaci wyróżnienia KBA CEE jako jednej z wiodących filii KBA w ramach całego koncernu. Tym razem w tym wewnętrznym rankingu znaleźliśmy się na 2. miejscu, ustępując jedynie kolegom z USA. Jednak dumą napawa nas fakt, że już trzeci rok z rzędu lokujemy się wśród pięciu najlepszych regionalnych przedstawicielstw KBA”.

Następnie Jan Korenc przedstawił obecną strukturę koncernu Koenig & Bauer oraz miejsce, jakie zajmuje w niej KBA CEE. „W sumie we wszystkich trzech krajach zatrudniamy 39 osób, z czego 80% to pracownicy serwisu. Mamy też autoryzowanych partnerów serwisowych, dzięki czemu naszymi klientami z Polski, Czech i Słowacji łącznie opiekuje się ok. 40 osób, odpowiedzialnych za obsługę posprzedażową” – podkreślał Jan Korenc.

Na zakończenie Jan Korenc pokrótce przedstawił plany firmy na rok 2016: „Będzie to ważny rok ze względu na zbliżające się targi drupa, podczas których zaprezentujemy nasze najnowsze osiągnięcia technologiczne. Chcemy w nim także utrzymać realizowaną z sukcesem strategię, w ramach której bazujemy na najważniejszych działach dla całej grupy, przede wszystkim na dziale maszyn arkuszowych. Nasze starania obejmą też dalsze udoskonalanie obsługi serwisowej i posprzedażowej oraz wzmocnienie dywersyfikacji portfolio oferowanego klientom. Ważnym i nowym z naszego punktu widzenia elementem będzie też wprowadzenie na rynek maszyn fleksograficznych, oferowanych przez jedną z filii koncernu – KBA-Flexotecnica”.

Nowości KBA na targach drupa 2016

Spotkanie z mediami było okazją do zaprezentowania zapowiedzi firmy Koenig & Bauer, związanych ze zbliżającymi się targami drupa 2016. Pierwsze z nich to Rapida RDC – bazujące na platformie znanej z maszyn arkuszowych z serii KBA Rapida urządzenie do wycinania etykiet samoprzylepnych oraz IML. Obecnie trwają prace, mające dostosować je także do typowej produkcji opakowaniowej. Kolejna anonsowana w związku z targami drupa 2016 premiera do rotacyjne urządzenie sitodrukowe, umożliwiające nanoszenie lakieru na zadrukowane arkusze, zarówno w trybie off-line, jak też in-line (w tym drugim przypadku jest ono zintegrowane z maszyną drukującą).

Grzegorz Szymczykowski wspomniał też o nowych rozwiązaniach KBA, bazujących na technologii cyfrowej: kolejnych dwóch modelach zwojowej maszyny inkjetowej KBA RotaJET oraz pierwszych efektach współpracy z firmą HP w obszarze bezpośredniego, wielobarwnego zadrukowywania tektury falistej.

Z myślą o wąskowstęgowej produkcji etykiet portfolio maszyn Koenig & Bauer zostało wzbogacone o model KBA Varius LX-TX, bazujący na rozwiązaniu stworzonym przez KBA-MePrint. Z kolei od listopada ub.r. w ofercie KBA CEE znajdują się maszyny fleksograficzne KBA-Flexotecnica. To rezultat przejęcia przez KBA większości udziałów ich włoskiego producenta w grudniu 2013 r. Obecnie trwa integracja działań, związanych z ich ponownym wprowadzeniem na rynek w ramach istniejącej sieci sprzedażowej i serwisowej KBA.

Grzegorz Szymczykowski podkreślił również fakt rozbudowy portfolio KBA CEE o rozwiązania, oferowane przez jej partnerów technologicznych: systemy MIS Cicero, stworzone przez spółkę Stapro Group oraz rozkrawacze produkowane przez BW Papersystems. Na zakończenie scharakteryzował pakiet kompleksowych usług przed- i posprzedażowych, oferowanych przez KBA, obejmujący m.in.: planowanie inwestycji, wdrożenie, szkolenia, kontrakty serwisowe, rozbudowę i relokację maszyn, zdalną całodobową diagnostykę, monitorowanie wydajności i parametrów produkcyjnych oraz bieżące dostawy materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.

Źródło: KBA