KE nakłada grzywny na producentów i dystrybutorów opakowań żywności
26 Jun 2015 14:25

Komisja Europejska nałożyła na ośmiu producentów i dwóch dystrybutorów opakowań żywności - tacek przeznaczonych do sprzedaży detalicznej – łączną grzywnę w wysokości €115 865 000 za udział w co najmniej jednym z pięciu odrębnych karteli. Ukarani producenci to Nespak i Vitembal z Francji, Huhtamäki z Finlandii, Silver Plastics z Niemiec, Coopbox, Magic Pack i Sirap-Gema z Włoch oraz Linpac z Wielkiej Brytanii, zaś dystrybutorzy - Ovarpack z Portugalii i Propack z Wielkiej Brytanii.

Przedsiębiorstwa te ustalały ceny i dzieliły się nabywcami sztywnych tacek z pianki polistyrenowej lub polipropylenu, co narusza unijne zasady ochrony konkurencji. Sztywne tacki z pianki polistyrenowej i polipropylenu są wykorzystywane do pakowania produktów takich jak ser, mięso, ryby lub ciasta, sprzedawanych w sklepach lub supermarketach. Przedsiębiorstwo Linpac zostało całkowicie zwolnione z grzywny na podstawie obwieszczenia Komisji z 2006 r. w sprawie łagodzenia kar, gdyż to właśnie ono poinformowało Komisję o istnieniu tych karteli.

Postępowanie prowadzone przez Komisję ujawniło istnienie pięciu odrębnych karteli na rynku sprzedaży detalicznej opakowań żywności w znacznej części terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Źródło: Komisja Europejska