Komitet ds. REACH zezwolił na dalsze stosowanie trójtlenku chromu
22 Feb 2019 12:21

APEAL, stowarzyszenie europejskich producentów stali opakowaniowej, z zadowoleniem przyjął decyzję komitetu Komisji Europejskiej ds. REACH (zbioru unijnych przepisów dotyczących chemikaliów), który zgodził się na autoryzację dalszego użycia trójtlenku chromu do pasywacji (powlekania) elektrolitycznej blachy stalowej (ETP), jak również produkcji stali bezcynowej/stali elektrolitycznie chromowanej (ECCS).

Trójtlenek chromu to związek chemiczny, wykorzystywany powszechnie w procesach stabilizacji powierzchni stali ocynkowanej oraz przy produkcji ECCS. Nie występuje on na powierzchni gotowego materiału stosowanego w procesach wytwarzania puszek stalowych

Mimo to – jako że jest to substancja obecna w wykazie substancji podlegających procedurze udzielenia zezwoleń REACH - wszystkie przypadki wykorzystania trójtlenku chromu w granicach jurysdykcji Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wymaga autoryzacji od Komisji Europejskiej, jeśli ma być on wykorzystywany po upływie określonego terminu dopuszczenia do produkcji i obrotu (tzw. Sunset Date).

Komitet ds. REACH, działając z upoważnienia Komisji Europejskiej, 15 lutego br. wydał postanowienie zgodne z projektem decyzji KE, zgodnie z którym stosowanie produktów wykorzystujących ETP oraz ECCS zostanie autoryzowane na następne 4 lata. Okres obowiązywania tego postanowienia liczy się od momentu wdrożenia przyjętej decyzji i powinien wygasnąć nie później niż w marcu 2023 r. Komisja Europejska oczekuje publikacji swej decyzji w najbliższych tygodniach.

Na podstawie informacji APEAL opracował TK