Kompleksowa współpraca na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości
8 Nov 2022 13:09

UPM Raflatac współpracuje z WWF Polska od 2012 roku, wspierając działania Fundacji w kluczowych obszarach środowiskowych.

Kiedyś była to ochrona rzek, dziś jest to wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego oraz zrównoważonego zarządzania lasami. Obecnie współpraca skoncentrowana jest na dwóch obszarach:
1) Zmniejszenie, poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami, ilości odpadów opakowaniowych zanieczyszczających środowisko 
2) Znalezienie innowacyjnych sposobów ochrony przyrody w Polsce i promowania zrównoważonej gospodarki leśnej.

Wyzwanie Nr 1: Odpady opakowaniowe

Ilość odpadów w Polsce rośnie z roku na rok. Odpady, które nie są poddawane recyklingowi, powodują szereg negatywnych konsekwencji takich jak zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza, zwiększone emisje gazów cieplarnianych, pożary oraz niszczenie cennych przyrodniczo obszarów. Kolejnym wyzwaniem jest wszechobecność plastiku i mikroplastiku, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Szacuje się, że każdego roku do oceanów trafia około 8 milionów ton plastiku, a około 150 milionów ton już unosi się na ich powierzchni (Parlament Europejski, 2018).

Tylko zmiana systemowa może wpłynąć na tę sytuację. Dlatego nasza współpraca skupia się na przeprojektowaniu opakowań i ograniczeniu odpadów opakowaniowych poprzez:
– Monitorowanie i konsultowanie rozwiązań pod względem zgodności z prawem krajowym w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki obiegu zamkniętego, z naciskiem na zamknięcie obiegu materiałów opakowaniowych.
– Współpracę z przedsiębiorcami w celu określenia najlepszych praktyk i obszarów do rozwoju.
– Edukowanie społeczeństwa, aby było częścią dobrej zmiany.

Wyzwanie Nr 2: Ochrona przyrody

W Polsce najskuteczniejszą i najtrwalszą formą ochrony przyrody jest utworzenie parku narodowego. Jednak parki narodowe zajmują tylko 1% powierzchni Polski. Ostatni park powstał ponad dwie dekady temu, a prawo jest tak skonstruowane, że założenie nowego parku jest niezwykle trudne. Dlatego WWF Polska i UPM Raflatac współpracują, aby rozwijać i promować ideę Prywatnych Obszarów Chronionych (POC). Są to tereny będące własnością podmiotów prywatnych (firm, organizacji, osób fizycznych), a głównym celem ich tworzenia jest ochrona przyrody. To bardzo dobry i skuteczny sposób wspierania krajowych systemów ochrony środowiska.

Firma UPM Raflatac wspiera w szczególności następujące działania:
– Mapowanie obszarów zdegradowanych, ale cennych z perspektywy przyrodniczej.
– Tworzenie przewodnika, zbioru wytycznych dla prawidłowego zalesiania.
– Stworzenie pakietu informacyjnego dla biznesu w tym zakresie.

Firma UPM Raflatac aktywnie rozwija nowe rozwiązania, aby przyspieszyć przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego i promować zrównoważone wykorzystanie materiałów odnawialnych. Nie jest jednak w stanie dokonać tego w pojedynkę. Dlatego UPM Raflatac współpracuje z wieloma organizacjami, z którymi dzieli wspólną wizję przyszłości opartej na działaniu obiegu zamkniętego materiałów. Jedną z nich jest właśnie WWF Polska.