Konferencja PID „Fundusze Europejskie 2014-2020 dla branży poligraficznej”
21 Aug 2015 11:15

13 października 2015 w warszawskim Hotelu Marriott odbędzie się konferencja Polskiej Izby Druku pt. „Fundusze Europejskie 2014-2020 dla branży poligraficznej”. W trakcie spotkania przeznaczonego dla przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej i opakowaniowej będzie przedstawienie szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania środków finansowych z zewnętrznych źródeł w zakresie dofinansowania działalności w obszarze badań oraz rozwoju w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów i usług.

Nowa perspektywa finansowa otwiera przed polskimi przedsiębiorcami duże możliwości finansowania rozwoju, a tym samym wypracowania przewagi konkurencyjnej na rynku europejskim. Skuteczne skorzystanie z funduszy UE uwarunkowane jest poznaniem nowych zasad przyznawania wsparcia tak, aby odpowiednio przygotować firmę oraz planowane inwestycje w kontekście aplikowania w ramach nadchodzących naborów wniosków.

W trakcie wydarzenia zostaną przedstawione główne założenia dotyczące ubiegania się o wsparcie z unijnych programów w obszarze wpierania innowacyjnej działalności rozwojowej firm, ze szczególnym naciskiem na omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem współpracy z jednostkami badawczo-naukowymi przy realizacji projektów. Spotkanie ma na celu promowanie wśród przedsiębiorców branży poligraficznej i opakowaniowej idei korzystania ze środków unijnych w perspektywie finansowej do roku 2020.

W konferencji udział wezmą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Zakładu Technologii Poligraficznych PW, Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego oraz Infosystems S.A. oraz drukarń.

Organizatorzy chcą dać uczestnikom kompleksową odpowiedź na pytania, z kim i na jakich zasadach mogą współpracować przy tworzeniu innowacyjnych produktów przedsiębiorstwa w Polsce, na jakie wsparcie mogą liczyć i kto taką współpracę może sfinansować. Zaprezentowana zostanie również oferta, z jaką na chętnych czekają ośrodki badawcze i rozwojowe, a także informacja, co to jest i dla kogo przeznaczony jest kredyt technologiczny. Na końcu, w dyskusji moderowanej, każdy będzie mógł usłyszeć odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Szczegółowy Program Konferencji oraz druki rejestracyjne można znaleźć na stronie www.izbadruku.org.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: Polska Izba Druku