Konkurs na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej
21 Oct 2015 10:48

Autorzy prac dyplomowych o tematyce opakowaniowej (prace: magisterskie, inżynierskie i licencjackie) mogą brać udział w organizowanym przez Polską Izbę Opakowań Konkursie na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej, wykonane i obronione w 2015 r.

Szczegółowe informacje o Konkursie (definicja „tematyki opakowaniowej”, warunki uczestnictwa, termin zgłaszania prac, nagrody i inne) są zawarte w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na portalu Izby: www.pio.org.pl

Sponsorami Konkursu (fundatorami nagród) są firmy zainteresowane zastosowaniem rozwiązań (konstrukcyjnych, technologicznych, organizacyjnych i in.) będących przedmiotem pracy dyplomowej. W komunikacie o przyznanej nagrodzie zamieszczona jest informacja: „Nagroda firmy...”. Doświadczenie pierwszej edycji Konkursu (2014 r.) wskazuje na skuteczną promocję firm sponsorujących Konkurs.

Sekretariat Konkursu (Biuro Polskiej Izby Opakowań, biuro@pio.org.pl) serdecznie zachęca kierownictwa firm do występowania w roli fundatorów nagród. Deklaracje w tej sprawie należy zgłaszać do 15 grudnia br.

W pierwszej edycji Konkursu zgłoszono 10 prac, wysoko ocenionych przez Komisję Konkursową. Prace te spotkały się z dużym zainteresowaniem firm opakowaniowych.

Źródło: PIO