Kontroler lasera Videojet CLARiTY poprawia wyniki przedsiębiorstwa
4 Jul 2014 09:00

Rosnąca konkurencja wśród producentów sprawia, że w celu poprawy czasu sprawności i zysków najlepsze zakłady wdrażają zasady odchudzonej produkcji. Aby pomóc producentom w osiągnięciu trwałej poprawy dostępności i jakości, firma Videojet Technologies, czołowy dostawca rozwiązań z zakresu znakowania i drukowania, wprowadza do oferty nowy kontroler lasera CLARiTY, zwiększający możliwości całej oferowanej przez siebie gamy systemów znakowania laserowego opartych na laserach CO2 i światłowodowych. Nowy interfejs użytkownika lasera to potężne narzędzie w rękach pracowników odpowiedzialnych za produkcję: znacząco skraca on czas potrzebny na ustawianie linii i zmiany produkcyjne, wspomaga operatorów przy rozwiązywaniu problemów oraz pomaga w zapewnieniu, że za każdym razem na odpowiednim produkcie zostanie umieszczone poprawne oznaczenie. „Nasz nowy kontroler lasera CLARiTY wykonuje funkcje ułatwiające trwałe zwiększanie ogólnej efektywności sprzętu” — powiedział Markus Vetter, kierownik oddziału drukarek laserowych w firmie Videojet Technologies. „Korzystając z kreatora konfiguracji linii oraz naszego pakietu narzędzi zwiększających produktywność, operatorzy skuteczniej rozwiązują problemy powodujące planowane i nieplanowane przestoje. Z kolei przy użyciu wbudowanych funkcji kontroli jakości nadruków kierownicy produkcji i pracownicy odpowiedzialni za zapewnienie jakości mogą podczas przygotowania zadań łatwo tworzyć reguły ochrony przed błędami, ograniczające wprowadzanie danych przez operatorów do wstępnie zdefiniowanych opcji”.

W nowym kontrolerze lasera CLARiTY wykorzystano innowacyjny kreator konfiguracji linii, wspomagający osoby zajmujące się konserwacją i produkcją podczas wstępnej konfiguracji linii oraz zmian produktów. Interfejs zapewnia wizualną reprezentację lasera na linii pakującej, co eliminuje konieczność postępowania metodą prób i błędów — zadanie drukowania konfiguruje się zgodnie z wymaganym ustawieniem produkcji. „Na elastycznych liniach produkcyjnych z definicji występuje więcej planowanych przestojów niż na liniach do wąskiego zakresu zastosowań. Skracając czas potrzebny na zmiany produkcyjne, uwalnia się bezcenny czas, który można przeznaczyć na działania z zakresu produkcji” - wyjaśnił Markus Vetter. „Zależnie od stopnia zaznajomienia użytkowników z systemem obsługa nowego kreatora konfiguracji linii może trwać o 25–50% krócej niż w przypadku naszego starszego interfejsu kontrolera. Nawet przy założeniu, że dziennie przeprowadza się mało zmian produkcyjnych, oszczędność czasu przekłada się na wiele godzin wartościowego czasu produkcji w ciągu roku”.

Kontroler lasera CLARiTY nie tylko pozwala skrócić do minimum czas planowanych przestojów, ale także udostępnia narzędzia, dzięki którym można zająć się pierwotnymi przyczynami nieplanowanych przestojów. Informacje o usterkach są błyskawicznie prezentowane w logicznej postaci przez wbudowane narzędzie diagnostyczne. Korzystając z opcji szczegółowego analizowania danych na kolejnych poziomach szczegółowości, można określić najczęstsze przyczyny usterek drukarki. „Zaletą narzędzia diagnostycznego jest połączenie wskaźników dostępności drukarki i operacyjnej oraz rozkładu Pareto dotyczącego usterek” - wyjaśnił Markus Vetter. „Logiczna prezentacja danych sprawia, że operatorzy są w stanie w wiarygodny sposób dotrzeć do pierwotnej przyczyny przestoju i wyeliminować ją, aby trwale usprawnić proces”.

W odpowiedzi na potrzeby producentów, którzy chcą eliminować przyczyny niskiej jakości, kontroler lasera CLARiTY wyposażono w wewnętrzne funkcje kontroli jakości nadruków. „Ponad połowa błędów znakowania wynika z pomyłki operatora, przy czym najczęściej polega ona na wprowadzeniu niepoprawnych danych i wyborze nieprawidłowego zadania. W najlepszym razie pomyłki te skutkują nadmierną ilością odpadów lub koniecznością poprawek, ale mogą również doprowadzić do nałożenia kary lub szkody dla samej marki” - zauważył Markus Vetter. Podczas konfiguracji łatwo tworzy się wstępnie ustawione reguły znakowania, które ograniczają wybór operatora do dopuszczalnych opcji, a tym samym pomagają eliminować błędy i negatywne skutki dla jakości.

Po wzbogaceniu oferty o kontroler lasera CLARiTY firma Videojet proponuje obecnie wspólny interfejs kontrolera dla wszystkich swoich drukarek do opakowań pierwotnych i wtórnych. Markus Vetter powiedział: „Wspólny interfejs użytkownika to ogromna korzyść dla zakładów wykorzystujących więcej niż jedną technologię druku. Można znacznie zredukować szkolenia operatorów, ponieważ teraz pracownicy są w stanie opanować typowe czynności, takie jak wybór zadania, wprowadzanie danych i sprawdzanie stanu drukarki, korzystając z jednego interfejsu. Firma Videojet cieszy się z wprowadzenia innowacji w dziedzinie znakowania laserowego, a intuicyjny interfejs użytkownika i funkcjonalność kontrolera lasera CLARiTY pozwala wyraźnie usprawnić pracę w zakładach klientów”.

Źródło: Videojet Technologies