Korzystne perspektywy rynku identyfikacji produktów
9 Dec 2014 11:03

Światowy rynek technologii do kontrolowania i śledzenia żywności w łańcuchu dostaw osiągnie w 2015 r. wartość 11,15 mld dolarów – wynika z nowego raportu przygotowanego przez specjalizującą się w rynkowych analizach firmę Visiongain. Wymienia on również najważniejsze powody, dla których zapotrzebowanie na takie technologie nieustannie rośnie w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Najważniejszym jest zmiana stylu życia konsumentów i zapotrzebowanie na zdrową żywność, a tym samym na wiedzę o jej pochodzeniu.

„Rynek technologii identyfikacji jest postrzegany jako ta część przemysłu, która rozwinie się aktywnie we wszystkich regionach świata. Tempo rozwoju oraz jego skala będzie zależeć głównie od lokalnej specyfiki oraz zdolności firm do inwestowania na tym rynku” - powiedziała Karina Sventitskayte, analityk ds. przemysłu spożywczego w firmie Visiongain. Podkreśliła również, że obecnie rynek pozostaje otwarty na technologiczne nowości, ale potrzebuje poprawy w zakresie globalnych ram prawodawczych, ponieważ nie wszystkie kraje stworzyły dotychczas legalne podstawy do śledzenia i kontroli produktów.

Na podstawie informacji firmy Visiongain opracował TK