Krynicki Recykling odnotował zyski w pierwszych 3 miesiącach 2016 r.
18 May 2016 10:06

Krynicki Recykling, największa w Polsce firma przetwarzająca i uzdatniająca stłuczkę szklaną, w pierwszym kwartale 2016 roku osiągnęła 15,43 mln złotych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zysk netto wyniósł zaś 453 tys. zł, a EBIDTA 3,82 mln zł.

Wpływ na niższe od spodziewanych zysków miały inwestycje podjęte na początku roku przez dwie największe polskie huty szkła, które w związku z tym przesunęły terminy odbioru uzdatnionej stłuczki. W efekcie szereg zleceń będzie ujętych w przychodach w kolejnych kwartałach bieżącego roku. Umowy z O-I Europe, Ardagh Glass oraz CP Glass pozwalają na dalszy dynamiczny rozwój, co będzie widoczne w następnych okresach sprawozdawczych.

Dobre perspektywy dla Krynicki Recykling znalazły poparcie między innymi w rekomendacji „kupuj” DM Trigon, wydanej w dniu 21 kwietnia, w której określona została cena docelowa Krynicki Recykling na 9,50 zł za akcję.

W grudniu 2015 i styczniu 2016 roku Krynicki Recykling zawarł szereg znaczących umów z największymi koncernami produkującymi opakowania szklane: w dniu 22 grudnia 2015 Krynicki Recykling przedłużył umowę z O-I Europe do 2022 roku. Na mocy długoterminowego kontraktu spółka będzie dostarczała światowemu potentatowi stłuczkę szklaną niezbędną do produkcji szkła opakowaniowego. Przewidywana wartość dostaw w okresie kolejnych 7 lat wynosi 284 mln zł.

W dniu 13 stycznia 2016 Krynicki Recykling zawarł umowę z Ardagh Glass na dostawę stłuczki szkła opakowaniowego. Wartość kontraktu szacowana jest na 14,47 mln zł. Dostawy będą realizowane w 2016 roku, a w dniu 14 stycznia 2016 Krynicki Recykling podpisał kontrakt z CP Glass przedłużający współpracę na 2016 rok. Szacunkowa wartość umowy wynosi 10 mln zł. Strategiczna współpraca zakłada dostawę stłuczki szklanej, niezbędnej do produkcji opakowań.

Źródło: portalspozywczy.pl