Krzysztof Pióro znów na czele Plast-Boxu
20 May 2015 09:21

Rada Nadzorcza Plast-Boxu, jednego z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, powołała jednoosobowy zarząd nowej kadencji, w którym stanowisko prezesa zarządu od 19 maja br. objął Krzysztof Pióro. Wcześniej pełnił on już tę funkcję w spółce w latach 2012-2013.

„Cieszę się, że wracam do Plast-Boxu, bo jest to spółka posiadająca perspektywy znaczącego rozwoju, dysponująca bardzo nowoczesnymi fabrykami. Jak pokazują wyniki, Plast-Box jest w dobrej kondycji i systematycznie umacnia się zarówno w Polsce, jak i krajach zachodnioeuropejskich. Chcemy kontynuować ten pozytywny trend, co oznacza przede wszystkim dalsze zwiększanie sprzedaży w naszej słupskiej fabryce. Wyzwaniem pozostaje obecnie sytuacja na Ukrainie, gdzie wahania kursu hrywny wpływają na nasz biznes. Szereg dobrych kroków zostało już podjętych przez poprzedni zarząd i liczę, że nadal będziemy mogli w Plast-Boxie z sukcesem pracować nad utrzymaniem naszej pozycji na Ukrainie” – komentuje Krzysztof Pióro, prezes zarządu Plast-Box SA.

„Dziękuję za zaufanie, jakim ponownie obdarzyła mnie rada nadzorcza. Jestem przekonany, że razem z zespołem, który dobrze znam i cenię, jesteśmy w stanie dalej rozwijać obecność Plast-Boxu w kraju i za granicą, a w rezultacie systematycznie zwiększać nasze wyniki” – dodaje Krzysztof Pióro.

Krzysztof Pióro - prezes zarządu Plast–Box SA. Funkcję prezesa zarządu spółki pełni po raz drugi. Poprzednio sprawował ją w latach 2012-2013. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji zarządczych i nadzorczych. W latach 2013-2014 zarządzał notowaną na GPW Grupą Kapitałową Radpol, zaś od 2001 do 2011 roku był prezesem zarządu w spółkach portfelowych Enterprise Investors: Haste International i Gamet. W latach 90-tych kierował przedsiębiorstwami Skarbu Państwa i NFI. Dwukrotnie nominowany do tytułu managera roku w ramach corocznej edycji konkursu spółek Ventury. W latach 2006-2013 był członkiem rady nadzorczej Zelmer SA, spółki notowanej wówczas na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, ukończył wiele kursów i treningów z różnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwami, zdał egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Źródło: Plast-Box