Makrotrendy w opakowaniach dla e-handlu
30 Nov 2022 16:00

Mondi, globalny lider w dziedzinie zrównoważonych opakowań i papieru, udostępnia przeprowadzone przez tę firmę czwarte doroczne badanie trendów konsumenckich, które oferuje pogłębioną analizę zachowania w zakresie zakupów dokonywanych przez internet i postaw konsumentów wobec opakowań. Badanie, przeprowadzone przez RetailX, jest najbardziej poszerzonym z dotychczas przeprowadzonych, w którym wzięło udział po 1000 konsumentów we Francji, w Niemczech, Polsce, Szwecji i Turcji. Po raz pierwszy obejmuje ono również analizę różnic pokoleniowych we wzorcach zakupów internetowych.

Dyrektor ds. Handlu Elektronicznego w Grupie Mondi, Nedim Nisic wyjaśnia zasadność przeprowadzenia badania: Chcemy być w czołówce, jeśli chodzi o zrozumienie, czego chcą konsumenci dokonując zakupów przez internet i czego oczekują od opakowań zapewniających ochronę ich zakupów. Badanie to ujawniło pięć makrotrendów kształtujących rosnący rynek opakowań dla handlu elektronicznego, dostarczając przydatnych spostrzeżeń, gdy współpracujemy z wiodącymi detalistami, aby współtworzyć najbardziej zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań odpowiadające ich potrzebom.

Ze względu na to, że trzy czwarte klientów na pięciu rynkach dokonuje zakupów za pośrednictwem internetu co najmniej raz w miesiącu i wydaje średnio od 12 EUR do 120 EUR miesięcznie, świadomość, dlaczego klienci decydują się na zakupy w internecie, jest ważna, podobnie jak zrozumienie cech handlu elektronicznego, które cenią sobie oni najbardziej. Moda jest najsilniejszym segmentem produktów, a za nią plasują się artykuły gospodarstwa domowego, elektronika użytkowa i produkty kosmetyczne. Badanie potwierdza, że niezależnie od pokolenia i kraju, głównymi czynnikami skłaniającymi do dokonania zakupów w sieci są niższe ceny i wygoda, a w szczególności oszczędność czasu i bezpośrednia dostawa do domu.

Poniżej przedstawiono pięć kluczowych trendów.

Trend nr 1. Ochrona towarów i względy ekologiczne to nadal dwa najsilniej zarysowane wymagania klientów

94% konsumentów wskazuje ochronę towaru jako najważniejszy czynnik, zwłaszcza gdy jest to produkt o dużej wartości. W ślad za tym idzie łatwość zamykania w przypadku zwrotów, która wzrosła z 74% w 2019 roku do 88% w tym roku. Jako że klienci zauważyli rosnącą dostępność opakowań z łatwym zamknięciem, zdali sobie również sprawę z tego, jak dobrze pasuje do ich potrzeb, zarówno pod względem wygody związanej z możliwością łatwego ponownego zamknięcia bez konieczności poszukiwania taśmy pakowej, jak i aspektu zrównoważonego rozwoju związanego z ponownym wykorzystaniem opakowań – mówi Nisic. Kolejnymi najważniejszymi czynnikami były przyjazność opakowań dla środowiska (84%) i łatwość ich utylizacji (80%).

Trend nr 2. Przepakowywanie kosztuje więcej niż oczekiwano

Nadmiernie duże opakowania są przyczyną irytacji 86% konsumentów, co oznacza wzrost z 79% w 2021 roku, a nadmiar opakowań wewnętrznych budzi niepokój 78% klientów. W rzeczywistości ponad dwie trzecie (67%) respondentów we wszystkich pięciu krajach stwierdziło, że nadmierne opakowanie zniechęciłoby klientów do zakupu od danej marki. Nadmierne pakowanie nie jest zrównoważone ani opłacalne. Badania pokazują teraz również, że może wpływać na decyzje zakupowe, a klienci decydują się nie wspierać sprzedawców, którzy popełniają błędy – mówi Nisic.

Trend nr 3. Liczy się moment rozpakowywania

Opakowanie to nie tylko funkcjonalność, to przede wszystkim całościowe doświadczenie. Badanie to wykazało, że na wielu rynkach rośnie poziom świadomości związanej z czasem poświęconym na „rozpakowywanie”. W Polsce na przykład w 2019 roku 32% konsumentów słyszało o „rozpakowywaniu”, w porównaniu do 66% w tym roku. W 2021 roku 46% badanych stwierdziło, że wyjątkowe doświadczenie związane z rozpakowywaniem, inspirowane wyróżniającym się opakowaniem produktu, ze względu na opakowanie przekonałoby ich do dokonania ponownego zamówienia u tego samego sprzedawcy. W tym roku odsetek ten wzrósł do 78%. Koncepcja rozpakowywania to coś więcej niż tylko klient rozpakowujący swoje zamówienie – mówi Nisic. – Chodzi o wykorzystanie okazji do zapewnienia klientom doświadczenia związanego z marką, które zapamiętają ze wszystkich właściwych powodów.

Trend nr 4. Konsumenci są coraz bardziej skłonni zapłacić niewielką dopłatę za opakowanie, które spełnia ich potrzeby

Konsumenci twierdzą, że są coraz bardziej skłonni zapłacić około 1 EUR więcej za opakowanie, które najlepiej odpowiada ich potrzebom. Gotowość do płacenia za najlepiej dopasowane opakowanie wzrosła z 48% w Polsce w 2021 r. do 81% w tym roku i z 56% w 2021 r. w Niemczech do 70% w 2022 r. Ogółem na pięciu rynkach 72% konsumentów jest skłonnych płacić za opakowanie, przy czym najbardziej skłonne do zgody jest pokolenie Z (80%) i pokolenie ludzi urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku (74%).

Trend nr 5. Zachowania i trendy pokolenia ludzi urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku napędzają rynek

Są to klienci, którzy dokonują zakupów w sieci z największą częstotliwością i najczęściej kupują w sieci co najmniej raz dziennie (8%) oraz częściej niż raz w tygodniu (37%). Wydają oni również duże kwoty we wszystkich sektorach. Ich opinie są również jednymi z najbardziej znaczących – w porównaniu z innymi pokoleniami millenialsi najczęściej oceniają różne cechy opakowania jako kluczowe dla nich. Są również pokoleniem, które jest najbardziej skłonne zapłacić więcej za opakowanie odpowiadające ich potrzebom.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Mondi

 

error: Kopiowanie zabronione!