Metsӓ Board zyskała uznanie CDP
7 Nov 2014 14:15

Firma Metsä Board z zaszczytem przyjmuje informację o włączeniu jej przez CDP do indeksu Nordic Climate Disclosure Leadership Index (CDLI). Metsä Board osiągnęła doskonały wynik punktowy (98 na 100) za szczegółowość i jakość danych dotyczących zmian klimatycznych przekazywanych inwestorom i uczestnikom globalnego rynku.

Wysoki wynik punktowy wskazuje, że firma prezentuje rzetelne dane klimatyczne wykazując jednocześnie doskonałą orientację w kwestiach biznesowych związanych z klimatem. Tylko 10% firm z najlepszymi wynikami punktowymi w rankingu uzyskuje miejsce w indeksie CDLI, które świadczy o wysokim poziomie przejrzystości w prezentowanych informacjach klimatycznych.

Mika Joukio, prezes Metsä Board, stwierdził: „Cieszy nas bardzo uzyskanie tak wysokiego wyniku punktowego w ocenie naszego sposobu prezentacji danych, oraz że pomógł on nam uzyskać miejsce w indeksie Nordic CDLI. Jest to wyraz uznania dla zaangażowania wszystkich pracowników w firmie Metsä Board, która traktuje zrównoważony rozwój jako centralny aspekt naszej organizacji. Osiągnięcie to będzie nas motywować do intensyfikacji naszych wysiłków w przyszłości.”

O wynikach punktowych CDP informowani są inwestorzy oraz inni decydenci za pośrednictwem różnych kanałów, w tym terminali Bloomberg. Informacje te służą im pomocą w ocenie przygotowania firm na zmieniające się potrzeby rynku i regulacji w zakresie emisji. Status lidera uzyskuje się poprzez przedłożenie informacji dotyczących zmian klimatycznych poprzez globalny system prezentacji informacji środowiskowych CDP do niezależnej oceny zgodnie z metodologią punktacji CDP. Wartość progowa wyniku punktowego umożliwiająca wejście do indeksu Nordic CDLI wzrosła w 2014 roku do 95.

Kompletne listy liderów CDP wraz z informacjami klimatycznymi prezentowanymi przez wszystkie firmy biorące w tym roku udział w programie CDP dotyczącym zmian klimatycznych są dostępne na stronie internetowej CDP.

CDP jest międzynarodową organizacją non-profit oferującą firmom i miastom jedyny ogólnoświatowy system służący do pomiaru, prezentacji, zarządzania i udostępniania istotnych informacji środowiskowych. CDP współpracuje z podmiotami reprezentującymi siły rynkowe, w tym 767 inwestorami instytucjonalnymi z aktywami na kwotę ponad 92 biliony dolarów. W ramach tej współpracy przedsiębiorstwa są zachęcane do ujawniania swojego wpływu na środowisko i zasoby naturalne oraz podejmowania działań w celu jego zmniejszenia. CDP dysponuje obecnie największym na świecie zbiorem podstawowych informacji dotyczących produktów stanowiących zagrożenia w odniesieniu do zmian klimatycznych oraz stanu wody i lasów. Dzięki działalności CDP wiedza ta jest uwzględniana jako istotny czynnik przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych w zakresie inwestycji i zasad polityki.

Źródło: Metsä Board