Metsä Board i technologia formowania wstęgi za pośrednictwem piany
15 Jun 2015 09:24

Firma Metsä Board będzie pierwszą firmą, która wykorzysta technologię formowania wstęgi papierów i tektur litych za pomocą piany w celu zmniejszenia ciężaru produktów. Przedsiębiorstwo od wielu lat prowadzi szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe w tym zakresie i wykorzystania potencjalnych zalet tej technologii w produkcji. W zakładzie w Kyro przystąpiono do testów na skalę przemysłową.

Technologia formowania warstw wstęgi tektury za pomocą piany polega na wdmuchiwaniu mikroskopijnych pęcherzyków powietrza do zawiesiny włókien w wodzie. Nowa technologia może się przyczynić do redukcji ciężaru produktów i zwiększenia ich jednorodności; dzięki niej, produkcja może być także bardziej ekologiczna.

„Wiemy już, że technologia sprawdza się w laboratorium, a także w maszynach prototypowych” - mówi Mika Joukio, prezes Metsä Board. „Po przeprowadzeniu udanych eksperymentów na skalę laboratoryjną i przygotowaniu szczegółowej analizy wykonalności podjęliśmy decyzję o zainwestowaniu w dalsze prace badawczo-rozwojowe z użyciem maszyn produkcyjnych. Chcemy w przyszłości zaoferować klientom jeszcze bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska produkty.”

Metsä Board prowadzi pionierskie badania nad zastosowaniami technologii formowania warstw tektury za pomocą piany i bierze udział w programach realizowanych przez Fiński Klaster Biogospodarki FIBIC i Fińskie Centrum Badań Technicznych VTT. Valmet, główny dostawca maszyn dla przemysłu celulozowo-papierniczego, instaluje urządzenia bazujące na tej technologii w zakładzie Metsä Board w Kyro.

Źródło: Metsä Board