Metsä Board uhonorowana przez organizację CDP
29 Jan 2019 06:59

Metsä Board została ponownie uznana za globalnego lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw przez organizację non-profit CDP, która stworzyła globalną platformę ujawniania informacji na temat ochrony środowiska. Firma uzyskała miejsce na Listach A CDP zarówno w kategorii przeciwdziałania zmianie klimatu, jak i ochrony zasobów wodnych. Przedsiębiorstwo znajduje się już czwarty rok z rzędu na Liście A – Woda i trzeci rok z rzędu Liście A – Klimat CDP. Metsä Board uzyskała również ocenę A w programie CDP Lasy.

Metsä Board należy do 27 przedsiębiorstw, które znalazły się na globalnej Liście A – Woda. To wyróżnienie zostało przyznane Metsä Board za działania na rzecz zrównoważonego wykorzystywania wody podjęte w ostatnim roku sprawozdawczym. Ponadto Metsä Board znalazła się wśród czołowych 126 przedsiębiorstw na globalnej Liście A – Klimat. Ta pozycja stanowi wyraz uznania dla działań podejmowanych w celu ograniczenia emisji, zmniejszania zagrożeń związanych ze zmianą klimatu i rozwoju gospodarki o niskiej emisji dwutlenku węgla. W 2018 roku ponad 7000 przedsiębiorstw ujawniło swoje wyniki za pośrednictwem CDP.

„Wszyscy powinniśmy przeciwdziałać zmianie klimatu. Zasady zrównoważonego rozwoju muszą być nieodłączną częścią odpowiedzialnie prowadzonej działalności gospodarczej i prowadzić do konkretnych działań. Jestem dumny z tego, że starania Metsä Board zostały ponownie docenione przez CDP oraz, że utrzymaliśmy ocenę A w programach Klimat i Woda” – powiedział Mika Joukio, CEO Metsä Board.

Źródło: Metsä Board