Metsä Board zwycięzcą Circular Economy Award oraz Quality Award
18 Nov 2022 10:02

Metsä Board, spółka należąca do Metsä Group, ponownie zdobyła nagrody w obu fińskich konkursach − Circular Economy Award oraz Quality Award, organizowanych przez Excellence Finland. Zarówno nagroda jakości, jak i nagroda za gospodarkę o obiegu zamkniętym przyznawane są na podstawie wyniku oceny z wykorzystaniem międzynarodowego modelu doskonałości EFQM (Europejska Fundacja Zarządzania Jakością). Juha Ylä-Autio, dyrektor generalny Excellence Finland, w swoim ostatnim komunikacie prasowym stwierdził, że nagroda jakości jest wyrazem uznania dla najlepszej organizacji w Finlandii, która osiągnęła weryfikowalną doskonałość w realizacji swojej strategii.

W swoim uzasadnieniu jury stwierdziło, że procesy Metsä Board dotyczące wyznaczania kierunku, wdrażania strategii, monitorowania i raportowania wyników są właściwe i działają skutecznie. Organizacja konsekwentnie pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i gospodarką o obiegu zamkniętym w swojej kulturze korporacyjnej. Metsä Board udało się również rozwinąć skuteczne formy współpracy w ramach swojego ekosystemu. Znajduje to również odzwierciedlenie w wydajności, wynikach biznesowych i konkurencyjności firmy.

Nasza rola jako prekursora wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym bez stosowania paliw kopalnych wymaga od nas ciągłego poddawania w wątpliwość naszego sposobu myślenia i przyjmowania nowych modeli operacyjnych. Zeszłoroczna ocena dostarczyła nam wielu przydatnych informacji zwrotnych i pomogła wskazać obszary wymagające poprawy, które doskonaliliśmy w ciągu roku. Tegoroczna nagroda pokazuje, że zrobiliśmy kolejny krok naprzód, za co podziękowania należą się całemu naszemu personelowi - powiedział Mika Joukio, dyrektor generalny Metsä Board.

Wspaniale było zobaczyć, jak pozytywnie personel Metsä Board przyjął ubiegłoroczne sugestie dotyczące dalszego rozwoju i zaczął je realizować. Znalazło to wyraźne odzwierciedlenie w doskonałym wyniku oceny, jaki otrzymaliśmy - zauważyła Anne Uusitalo, dyrektor ds. bezpieczeństwa produktów i zrównoważonego rozwoju w Metsä Board.

Opracowano na podstawie informacji firmy Metsä Board