Mikro-perforowane folie dla owoców miękkich
25 Feb 2015 12:39

Zespół badań i rozwoju w TCL Packaging opracował nowe filmy z mikro - perforacją, które stwarzają optymalne warunki dla owoców miękkich. Folie pozwalają na transmisję gazu i wilgotności oraz ochronę przed zanieczyszczeniami owoców, co często jest problemem przy standardowych, dziurkowanych foliach stosowanych do pakowania owoców.

„Folie stosowane do pakowania owoców są często postrzegane jako prosty produkt, ale w rezultacie jest to złożony proces, który wymaga głębokiego zrozumienia interakcji występujących pomiędzy produktem a atmosferą wewnątrz opakowania. Przy przeniesieniu owoców miękkich z temperatury otoczenia do komór chłodniczych dodatkowym wyzwaniem technicznym jest zapobieganie parowaniu. Mikro - perforacja opracowanych przez nas folii likwiduje ten problem” – wyjaśnia Markus Jarvstrom, dyrektor techniczny TCL Packaging.

Źródło: www.sadyogrody.pl