Moplen RP2802 zmienił nazwę
7 Jul 2015 13:38

Spółka Basell Orlen Polyolefins poinformowała o zmianie nazwy jednego z gatunków polipropylenu. Od 1 lipca br. gatunek rozwojowy Moplen RP2802 jest dostępny pod handlową nazwą Moplen RP398V. Zmiana ta dotyczy tylko nazwy gatunku i nie ma związku ze sposobem jego wytwarzania ani jego właściwościami.

Moplen RP398V łączy wysoką płynność polimeru w stanie stopionym z doskonałą przezroczystością. Typowe zastosowania dla gatunku Moplen RP398V to cienkościenne pojemniki o dużej pojemności, które są stosowane w gospodarstwach domowych oraz pojemniki o wysokich właściwościach estetycznych i dobrych osiągach mechanicznych.

Wysoka płynność charakteryzująca Moplen RP398V oraz zastosowanie środka klaryfikującego nowej generacji umożliwia uzyskanie dobrych warunków przetwórstwa oraz zredukowanie czasu cyklu w szybkim wtrysku, co z kolei przyczynia się do podwyższenia produktywności.

Źródło: Basell Orlen Polyolefins