MULTIVAC rozpoczął budowę nowego Centrum Doskonalenia
3 Oct 2018 15:40

Pod koniec września, w obecności kadry zarządzającej firmy MULTIVAC – prezesa Hansa-Joachima Boekstegersa, dyrektora technologicznego i operacyjnego Guido Spixa oraz dyrektora finansowego Christiana Traumanna – zainaugurowano budowę nowego kompleksu budynków w Wolfertschwenden, które będą mieścić nowy dział przedsiębiorstwa poświęcony krajalnicom (Slicer Business Unit). W budynkach o całkowitej powierzchni 17 tys. m2 znajdzie się również miejsce dla 180 wysokiej jakości stanowisk roboczych, a także pomieszczeń konferencyjnych i wielofunkcyjnych, zapewniających szerokie możliwości wykorzystania. Inwestycja pochłonie kwotę ok. 35 mln euro, a jej zakończenie jest planowane na 2020 r.

„Nowy kompleks budynków został zaprojektowany jako Centrum Aplikacji dla działu rozwiązań do krojenia (Slicing Solutions Business Unit), którego rozwój w naszym sektorze produkcji jest bardzo zachęcający. W przyszłości będą tu powstawać także zautomatyzowane linie pakujące” - wyjaśnił Hans-Joachim Boekstegers. „Udanie rozbudowaliśmy naszą gamę produktów w ostatnich latach, uzupełniając ją o urządzenia procesowe dla początkowych (upstream) i końcowych (downstream) etapów łańcucha produkcji opakowań. Tworząc dział krajalnic wykonaliśmy ważny strategiczny krok w kierunku 'lepszej organizacji produkcji'”.

Powierzchnia produkcyjna na parterze nowego Budynku 16 wyniesie ok. 7,5 tys. m2. Budynek 17 będzie mieścił nowe Centrum Krajalnic (Slicer Application Center), a także przestrzeń recepcyjną oraz dodatkową firmową restaurację (na dwóch piętrach). Dodatkowo na 3. piętrze powstanie 180 wysokiej jakości stanowisk roboczych, a najwyższe piętro zostanie przeznaczone na sale konferencyjne i pokoje wielofunkcyjne.

Zakres usług świadczonych w Centrum Aplikacji dla krajalnic będzie podobny do tych, które oferuje już istniejące Centrum Treningu i Innowacji (TIC), a zatem produkcję próbek oraz demonstracje urządzeń, a także bogatą gamę programów treningowych w zakresie obsługi krajalnic i linii do krojenia firmy MULTIVAC. „Zaprojektowaliśmy Centrum Aplikacji w taki sposób, by nasi klienci znaleźli się w środowisku odzwierciedlającym rzeczywiste warunki panujące w ich własnych zakładach produkcyjnych” - powiedział Hans Joachim Boekstegers. „Będą oni mogli zapoznać się z pełnym łańcuchem procesów na żywo: począwszy od demonstracji różnorodnych krajalnic obsługujących szeroką gamę produktów, przez prezentację różnych rozwiązań do załadunku mediów na krajalnice, aż po rzeczywisty przebieg pakowania. Możliwe będzie organizowanie indywidualnych prób z produktami dostarczonymi przez klientów, jak również testowanie rozwiązań do krojenia pod kątem wykonalności, wydajności, zwrotu z inwestycji i innych czynników o krytycznym znaczeniu.”

Na podstawie informacji MULTIVAC opracował TK

Zdjęcie: Budowę nowego Centrum Doskonalenia zainaugurowali - wykopując pierwsze łopaty ziemi - główni dyrektorzy MULTIVAC: Hans-Joachim Boekstegers, Guido Spix oraz Christian Traumann.