Naważarka Ishida mierzy się z najbardziej lepkimi grzybami świata
25 Jun 2015 12:25

Założone w 1920 roku rodzinne przedsięwzięcie gospodarcze rodziny Borde od 1963 roku zajmuje się przemysłowym przetwórstwem grzybów, ich przygotowaniem oraz pakowaniem. Stosunkowo niedawno firma wdrożyła technologie pakowania automatycznego przy zastosowaniu naważarki wielogłowicowej. Głównym wyzwaniem, jakiemu trzeba było sprostać, stanowił wkład produktowy złożony z naturalnie bardzo lepkiej odmiany grzybów jadalnych (zasadniczy produkt poddawany jest wyłącznie procesowi blanszowania, po którym grzyby są praktycznie gotowe do puszkowania albo butelkowania). Wyjątkowy problem dotyczący lepkiej konsystencji został rozwiązany dopiero przy współpracy z firmą Ishida.

W początkowym stadium firma Borde zajmowała się jedynie konfekcjonowaniem grzybów leśnych, pochodzących z wyżyn Gévaudan, rozsławionego przez to bogactwo regionu Francji. W wyniku rozwoju i modernizacji firmy uruchomiono nowe źródła pozyskiwania surowca z takich obszarów, jak: Hiszpania, Chile, Kanada, kraje bałkańskie oraz Chiny. Coraz bardziej wyrafinowana strategia eksportu zdecydowała o wyniku ekonomicznym. Obecnie połowa przychodu firmy pochodzi z Ameryki, Azji i Europy, z wyłączeniem Francji.

Na początku, dla przedłużenia przydatności produktu do spożycia i uczynienia go dostępnym przez cały rok, firma stosowała tradycyjne metody konserwacji, głównie polegające na suszeniu oraz marynowaniu. Później, wraz z pojawieniem się technologii zamrażania, wdrożono również tą metodę.

Z chwilą pojawienia się nowoczesnych metod pakowania, w tym zwłaszcza naważania wielogłowicowego, główne korzyści uzyskiwano przy naważaniu grzybów suszonych i grzybów mrożonych. Naturalna sypkość produktu pozwoliła na zastosowanie czternastogłowicowej naważarki Ishida wdrożonej w 2009 roku decyzją dyrektora zarządzającego i prezesa firmy Alain'a Borde. Urządzenie zamontowano na mobilnej konstrukcji na kołach. Takie rozwiązanie pozwoliło na obsługę dwóch cykli roboczych. I tak, w zależności od potrzeb, wykorzystywano je dla wkładu składającego się z grzybów suszonych albo grzybów mrożonych.

Posiadając wyłącznie pozytywne doświadczenie pochodzące z eksploatacji naważarki wielogłowicowej Ishida na liniach grzybów suszonych i mrożonych, Alain Borde zdecydował się na zakup kolejnego urządzenia automatyzującego linię produkcyjną, tym razem dla grzybków marynowanych, lecz mniej renomowanej firmy.

Nieporównywalnie wyższa kleistość grzybków blanszowanych przeznaczonych do puszkowania czy butelkowania, w porównaniu do grzybów mrożonych czy suchych, powoduje zapychanie się duktów zasilających i zasobników. Według Alaina Borde występuje efekt „przyssawki”. Jest on, tym bardziej jest kłopotliwy, im mniejsza jest masa naważanej porcji. Wynika to faktu, że siła grawitacji musi pokonać, występującą w kleistych grzybach, siłę adhezji. Okazało się, że nowo zakupiona naważarka nie jest właściwym rozwiązaniem.

Po tym doświadczeniu Alain Borde skontakował się z firmą Ishida oraz jej dwoma głównymi konkurentami, składając zapytanie ofertowe, jak najlepiej rozwiązać problem naważania grzybów blanszowanych.

Zwycięskim rozwiązaniem okazała się specjalna wersja naważarki wielogłowicowej Ishida z podajnikami spiralnymi. Mowa o modelu czternastogłowicowej naważarki z zasilaniem śrubowym, w którym grzyby są dostarczane na obrotowy układ rozprowadzający, po czym trafiają do rynien zasilających zaopatrzonych w duże metalowe spirale. Te z kolei odpowiadają za łagodny, lecz pewny posuw wkładu do zasobników wstępnych i naważających.

Stół rozprowadzający stanowi obracający się element w kształcie wypukłego stożka, z którego ładunek grzybów, trafiający z linii zasilającej, bezproblemowo i pewnie dostaje się do systemu zasilaczy spiralnych.

Kiedy ładunek wkładu grzybów dotrze do końca przepustów, jest kanalizowany przez metalowe osłony, trafiając do - wykonanych z nieprzywierającego tworzywa - zasobników wstępnych. Następnie jest uwalniany do zasobników naważających (podobnej konstrukcji). Zasuwy zasobników charakteryzują się funkcją zeskrobywania zawartości, co pozwala na całkowite opróżnianie zasobników z klejącej zawartości wkładu produktowego, tj. świeżych grzybów blanszowanych.

Kolejnym argumentem za nowym rozwiązaniem z Ishida był fakt, że wystarczyło wymienić wcześniej zakupiony (a nie spełniający oczekiwań produkcyjnych) model maszyny, jednakże bez potrzeby wymiany już istniejących układów: transportowego-podajnikowego oraz dystrybucyjnego.

Alain Borde jest bardzo zadowolony z nowej naważarki wielogłowicowej oraz jej parametrów technicznych, które pozwalają na realizowanie pracy z grzybami wszystkich faktur. „Zwiększyliśmy produkcję o 20% i dopracowaliśmy do perfekcji masy docelowe produktów, co, zważywszy na kosztowny wkład produktowy, ma szczególnie istotne znaczenie.”

Źródło: Ishida