Nie raz, a nieskończenie
18 Apr 2016 12:50

Nasza świadomość w kwestiach ekologii i segregacji odpadów jest coraz większa, ale wciąż niewystarczająca – szczególnie wśród osób młodych. Kluczową kwestią okazuje się edukacja, zwłaszcza w kontekście wyznaczonych ustawowo na 2020 rok 50% poziomów recyklingu dla gmin w ramach poszczególnych rodzajów opakowań, w tym m.in. szkła.

To najważniejsze wnioski płynące z ankiety Omnibus przeprowadzonej przez Instytut Badawczy Respondi na zlecenie organizacji non-profit Friends of Glass (Przyjaciele Szkła), której działania w naszym kraju koordynuje Ardagh Group oraz Europejskiej Federacji Opakowań Szklanych (FEVE).

Oprócz Polski identyczne pytania zadano respondentom w dziesięciu innych państwach (Austria, Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Włochy, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania). Krajowe wyniki pokazują, że Polacy we wszystkich grupach wiekowych uważają szkło za najbardziej przyjazny dla środowiska materiał opakowaniowy (57,6%). Największa świadomość w tym zakresie jest w grupie 60+ (72,2%), a najmniejsza u osób w wieku 30-39 lat (49,5%) oraz 18-29 lat (50,8%).

Martwi fakt, że aż 53,5% Polek i Polaków sądzi, że szkło poddaje się recyklingowi kilka razy, a 10,1% uważa, że tylko raz. Tymczasem szkło można przetwarzać w nieskończoność, bez utraty jego właściwości, co wie jedynie 36,4% pytanych. Okazuje się także, że im młodsza grupa wiekowa, tym niewiedza jest większa, a najlepiej znów wypadają respondenci w wieku 60+.

Dobrą wiadomością jest natomiast deklaracja, że 96,9% naszego społeczeństwa segreguje odpady, a szkło ma największy udział procentowy wśród wszystkich rodzajów opakowań – taki procent respondentów odpowiedziało: „segreguję zawsze”. Najwięcej osób segreguje miesięcznie od 6 do 20 butelek lub słoików (50,8%) i co ciekawe, w tym przedziale częściej czynią to mężczyźni (54,4%) niż kobiety (47,4%). „Wyniki pokazują, że jest jeszcze dużo do zrobienia, szczególnie, jeżeli chodzi o edukację w zakresie ochrony środowiska wśród osób młodych” – informuje Barbara Maciałczyk z Ardagh Group, reprezentująca Friends of Glass w Polsce. „Dlatego też w tym roku skupimy się na tym właśnie aspekcie. Pierwsza kampania edukacyjna oparta na filmie viralowym ruszy w mediach społecznościowych jeszcze w kwietniu. Jej ambasadorem został Bartek Jędrzejak – dziennikarz i prezenter TVN. Natomiast kolejne działania skierowane do młodzieży zaplanowano na wrzesień” - wyjaśnia.

Ankieta została przeprowadzona przez Instytut Badawczy Respondi na reprezentatywnej grupie 500 osób.

Źródło: Ardagh Glass