Niemiecki przemysł aluminiowy „w trybie kryzysowym”
25 Sep 2023 12:00

Podczas gdy Parlament Europejski szykuje się do dodania aluminium do listy surowców strategicznych w szykowanej ustawie o surowcach krytycznych, stowarzyszenie Aluminium Deutschland przekonuje, że niemiecki przemysł aluminiowy „nadal znajduje się w trybie kryzysowym” z perspektywy dostaw energii i globalnej konkurencyjności.
W ankiecie przeprowadzonej wśród członków AD ponad połowa firm oceniła swoją sytuację w zakresie dostaw i cen na rynkach energetycznych jako słabą, zaś co siódma stwierdziła, że jej sytuacja uległa pogorszeniu. 40% spodziewa się jeszcze bardziej negatywnych skutków w nadchodzących miesiącach.

Trzy czwarte respondentów uznało konkurencyjność Niemiec jako lokalizacji przemysłowej za słabą lub bardzo słabą, a żaden z nich nie ocenił jej jako dobrej lub bardzo dobrej. 31% firm przyznało, że musiało skrócić czas pracy, 37% obcięło moce produkcyjne, 18% zredukowało liczbę miejsc pracy, a 8% przeniosło część produkcji poza granice kraju.

To słuszne i istotne, że Parlament uznaje znaczenie aluminium dla Zielonego Ładu - powiedział prezes AD Rob van Gils. Wiele technologii i towarów, które są niezbędne dla transformacji, zawiera duże ilości aluminium. Jest koniecznością, by w kolejnych negocjacjach trójstronnych i w ostatecznej ustawie decydenci podtrzymali uznanie tej kluczowej roli naszego materiału.

O ile aluminium jest niezbędne dla transformacji, niemiecki przemysł aluminiowy znajduje się w namacalnym kryzysie. Obserwujemy znaczące spadki w portfelach zamówień. Jest to sprzeczne z politycznym celem, jakim jest uczynienie Europy bardziej ekologiczną i prężną.
Trzy czwarte światowego pierwotnego aluminium jest produkowane w Chinach, w Rosji i na Bliskim Wschodzie - ze wszystkimi tego konsekwencjami dla bezpieczeństwa dostaw w Niemczech i Europie. Z tego względu odwołuję się do zdrowego rozsądku Berlina. To właśnie tam osoby zaangażowane muszą pilnie odnaleźć sposób na załagodzenie sytuacji, dopóki zielona energia nie będzie dostępna w całym kraju i po niskich kosztach.

W ubiegłym roku van Gils podzielił się swoimi poglądami na temat kryzysu energetycznego w sektorze aluminium, wzywając do znalezienia rozwiązania dla całego kontynentu i pociągając polityków do odpowiedzialności za wprowadzenie zmian.
Aluminium Deutschland podkreśla również niedobór materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego, które można byłoby wykorzystać w sektorze opakowań aluminiowych, i zachęca do zmian w całej branży, aby zapewnić dostępność tych materiałów.

Opracowano na podstawie informacji Aluminium Deutschland