Niezawodna kontrola odpowietrzania worków BEUMER Group
27 Oct 2017 07:50

BEUMER Group zaprojektowała BEUMER bag tester – przenośny przyrząd kontrolny, który umożliwia użytkownikom dokładny pomiar zdolności do odpowietrzania worków wentylowych – z kontrolą warstw papierowych i syntetycznych oraz spoin klejowych. Uzyskane parametry pozwalają, na przykład, na poprawę jakości produkcji worków i sprawdzenie zgodności ze specyfikacjami.

Worki napełnione materiałem sypkim są po zamknięciu układane płasko w stosy na paletach. Utworzony w ten sposób stos jest jednak stabilny dopiero po odpowietrzeniu worków. Dlatego z napełnionych worków należy przed zamknięciem spuścić powietrze resztkowe. Im szybciej to nastąpi, tym wyższa jest wydajność napełniania. Nowy BEUMER bag tester dostarcza użytkownikowi ważne informacje o zachowaniu worka podczas napełniania. Ma to istotne znaczenie zarówno dla procesu wytwarzania worków oraz technologii napełniania, jak i dla transportu i logistyki.

Regulator przepływu na urządzeniu umożliwia stały wzrost strumienia objętości aż do uzyskania stałego ciśnienia 50 mbar. Przy tym ciśnieniu użytkownik może odczytać na przepływomierzu aktualny strumień objętości, który podaje przepuszczalność powietrza. Króciec napełniający z pierścieniem samouszczelniającym porowatym niezawodnie uszczelnia wentyl worka podczas pomiaru ilości powietrza. Zakres dostawy obejmuje dodatkowy pierścień samouszczelniający porowaty do wentyli o rozwartości do 200 mm.

BEUMER bag tester posiada wyświetlacz cyfrowy ułatwiający obsługę. Zaletą tego jest nie tylko szybkie użycie testera worków. Również osoby spoza przedsiębiorstwa są w stanie szybko posługiwać się przyrządem bez szczegółowego instruktażu. BEUMER Group zaprojektowała BEUMER bag tester w celu mobilnego stosowania. Ważący zaledwie 14 kg przyrząd jest umieszczony w stabilnej, wykonanej z twardego tworzywa walizce na kółkach.

Źródło: BEUMER Group