Nowa inwestycja opakowaniowa Grupy Kęty
2 Dec 2014 11:31

Rada Nadzorcza Grupy Kęty S.A. wyraziła zgodę na realizację projektu inwestycyjnego w ramach strategii rozwoju Segmentu Opakowań Giętkich, polegającego na budowie nowego zakładu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przez podmiot, który zostanie utworzony w ramach Segmentu Opakowań Giętkich w celu realizacji tego zadania. Podstawową działalnością nowego zakładu będzie produkcja i uszlachetnianie folii z tworzyw sztucznych oraz produkcja cylindrów stanowiących narzędzie w procesie zadruku opakowań giętkich techniką rotograwiurową. Łączna planowana kwota wydatków związanych z realizacją tego przedsięwzięcia wyniesie ok. 150 mln zł. Planowany termin uruchomienia produkcji to I kwartał 2017 roku. Wyrażenie zgody na realizację opisanego powyżej projektu inwestycyjnego było warunkiem koniecznym do rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia niezbędnych aktywów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia.

Opisany powyżej projekt inwestycyjny jest jedynie elementem całościowej strategii Segmentu Opakowań Giętkich realizowanej w ramach szerszej strategii rozwoju Grupy Kęty S.A. na lata 2015-2020, którą zarząd przedstawi do publicznej wiadomości w pierwszym kwartale 2015 roku.

Źródło: Grupa Kęty