Nowe rozwiązania technologiczne dla bezpieczeństwa opakowań produktów spożywczych
25 Feb 2016 09:38

Brak odpowiedniego prawodawstwa i innowacji w europejskim przemyśle opakowań żywnościowych ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo i konkurencyjność sektora spożywczego. W ramach unijnej inicjatywy badano bezpieczeństwo opakowań i opracowano innowacyjne materiały opakowaniowe.
Niewiele wiadomo na temat ważnych materiałów stosowanych do opakowaniach żywności, na przykład klejów, co tłumaczy, dlaczego nie są one regulowane przez Komisję Europejską. Nowe technologie, na przykład materiały aktywne i inteligentne, stosowane do wytwarzania nowych materiałów chroniących żywność i poprawiających bezpieczeństwo żywnościowe, mogą być objęte regulacjami, ale w UE istnieje niewiele takich rozwiązań.
W tym kontekście uczestnicy projektu SAFEMTECH (Safety in use and emerging technologies in food packaging), finansowanego ze środków UE, postanowili zbadać bezpieczeństwo klejów stosowanych w opakowaniach spożywczych oraz opracować nowe materiały przeciwutleniające i opakowania inteligentne.
Partnerzy projektu zbadali migrację różnych klejów powszechnie stosowanych w produkcji elastycznych materiałów wielowarstwowych oraz niektórych związków chemicznych, znajdujących się w materiałach mających kontakt z żywnością. Następnie zbadali sposoby na opóźnienie takiej migracji, by zastosować te rozwiązania na skalę przemysłową.
Przeanalizowano także problemy dotyczące kompensacji i migracji tuszu stosowanego do druku. Analizowano także możliwości wykorzystania odpowiedniego lakieru, który zastosowano w połączeniu z szeregiem struktur wielowarstwowych, tuszy i lakierów.
Zespół badał krótko- i długoterminowy wpływ napromieniowania promieniami gamma na polimery, a także możliwy rozkład i wynikającą z tego migrację lotnych związków.
Opracowano i opatentowano nowy przeciwutleniacz oparty na zielonej herbacie — jest on już dostępny na rynku. Ponadto obiecujące są wyniki prac nad nowym materiałem przeciwbakteryjnym. Zbadano kilka inteligentnych systemów w warunkach laboratoryjnych, również uzyskując obiecujące wyniki.
W ramach projektu SAFEMTECH opracowano nowe materiały opakowaniowe przeznaczone do kontaktu z żywnością i cechujące się ulepszonymi właściwościami przeciwutleniającymi i przeciwbakteryjnymi, pozwalającymi na wydłużenie okresu przydatności do spożycia pakowanej żywności, przy jednoczesnym zachowaniu jej bezpieczeństwa i jakości. Ulepszono także kleje stosowane w pakowaniu żywności i poprawiono ich bezpieczeństwo.

Źródło: Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badańi Rozwoju CORDIS