Nowe zrównoważone cele Smurfit Kappa
29 Oct 2018 11:57

Koncern Smurfit Kappa nie ustaje w swych proekologicznych działaniach; przed kilkoma dniami ogłosił ambitny zestaw celów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Opakowaniowy gigant podjął długoterminowe zobowiązania, które mają doprowadzić do istotnego postępu w zakresie pięciu strategicznych priorytetów: gospodarki leśnej, zmian klimatu, wody, odpadów oraz pracowników.

Przed kilkoma miesiącami Smurfit Kappa ogłosiła, że zdołała osiągnąć – a w niektórych przypadkach nawet przekroczyć – dotychczasowe zrównoważone cele rozwoju w częściach odnoszących się do ludzi, zmian klimatu oraz wody (dwa pozostałe zdołała zrealizować w 2017 r. – czyli trzy lata przed zakładanym terminem).

O ile opakowania Smurfit Kappa produkowane z papieru są odnawialne, nadają się do odzysku i podlegają biodegradacji, o tyle proces produkcji papieru jest bardzo materiałochłonny; dlatego nowy zestaw celów ma służyć dalszej poprawie już osiągniętego postępu na tym polu. W jego skład wchodzi:

- utrzymanie certyfikacji łańcucha rocznych dostaw do klientów na poziomie ponad 90%;

- utrzymanie certyfikacji systemów operacyjnych w łańcuchach dostaw na poziomie 100%;

- ocena szans na redukcję zużycia energii w procesach przetwórczych do 2020 r.;

- przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z wodą w tych papierniach, które nie zostały jeszcze ocenione, do 2020 r.;

- zmniejszenie intensywności zużycia wody o 60% do 2025 r. (w porównaniu z 2005 r.);

- zmniejszenie intensywności zużycia paliw kopalnych przez papiernie o 40% do 2030 r. (w porównaniu z 2005 r.);

- ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypiska śmieci o 30% do 2025 r.

W części poświęconej ludziom Smurfit Kappa opracowała nowe cele dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, które mają ograniczyć całkowitą liczbę odnotowywanych wypadków o 5% w skali roku.

Steven Stoffer, wiceprezes ds. rozwoju w Smurfit Kappa: „Nowy zestaw celów został stworzony, by zagwarantować nam utrzymanie pozycji lidera w obszarze zrównoważonego rozwoju, i odwzorowuje ambitny zrównoważony plan Unii Europejskiej w dążeniach naszej globalnej sieci operacyjnej, a tym samym wsparcie dla zrównoważonych innowacji.”

„Przez ostatnich kilka lat dokonaliśmy znaczącego postępu w naszych działaniach na rzecz rozwoju zrównoważonego modelu społecznego i zamierzamy kontynuować tę podróż przy współpracy z rozmaitymi grupami interesariuszy.”

Smurfit Kappa co roku prezentuje Raport nt. Zrównoważonego Rozwoju, zawierający szczegółowy przegląd swych osiągnięć na tym polu, strategiczne cele oraz przegląd działań biznesowych stojących u podstaw tej strategii.
Na podstawie informacji Smurfit Kappa opracował TK