Nowi członkowie PackSynergy
5 Feb 2019 11:08

Ponadnarodowe, paneuropejskie związki rosną w siłę: przynajmniej z punktu widzenia partnerów i klientów PackSynergy. Największe na kontynencie stowarzyszenie małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży opakowaniowej, przetwórczej i usługowej doczekało się debiutu na rynkach brytyjskim i skandynawskim dzięki akcesowi dwóch nowych firm. Samuel Grant Packaging oraz H. Clausen AS zwiększyły do 17 liczbę członków PackSynergy, którzy reprezentują 14 europejskich nacji. Zdaniem dyrektora generalnego PackSynergy Thomas A. Baura: „sieci współpracy niezależnych firm” stanowią idealny model rozwoju na współczesnych, dynamicznych i niespokojnych rynkach. MiŚP korzystają przede wszystkim z uczestnictwa w silnej sieci, która przygotowuje je na przyszłość w tej erze automatyzacji i cyfryzacji.

Należące do sieci PackSynergy średniej wielkości przedsiębiorstwa to liderzy rynkowi w swych regionach. Są one dostawcami materiałów opakowaniowych oraz technologii dla różnych sektorów przemysłu, handlu oraz producentów żywności na wynos, opracowują rozwiązania szyte na miarę, projektują procesy opakowaniowe oraz zapewniają usługi logistyczne „just-in-time” w działalności transgranicznej. Po ubiegłoroczny debiucie w strukturach PackSynergy nowych członków – z Danii oraz Serii i Chorwacji – sieć rozszerzyła właśnie swój zasięg o Wielką Brytanię i Norwegię.

Samuel Grant Packaging

Brytyjska firma z siedzibą w Leeds posiada trzy oddziały w Anglii. Założona w 1981 r. rodzinna firma już teraz jest „bokserem wagi ciężkiej na Wyspach Brytyjskich”, mówi Thomas A. Baur. „Samuel Grant to lider rynkowy w regionie, z szeroką gamą produktów i usług, począwszy od doradztwa, przez zaopatrzenie w nowe i już istniejące produkty, po co-packing.” Zdaniem dyrektora zarządzającego Grupy Andrew Granta, decyzja o przystąpieniu do PackSynergy „stanowi duży krok dla naszej firmy, zarówno w świetle niepewności związanych z epoką post-Brexitową, jak i potrzeby zdobywania dostępu do kanałów sprzedaży na kontynencie. Oczekujemy na aktywne dzielenie się najlepszymi praktykami z naszymi europejskimi kolegami i jesteśmy dumni, otwierając dostęp PackSynergy do Wielkiej Brytanii.”

H. Clausen AS

Założona w 1846 r. i usytuowana na południe od Oslo firma oferuje „szeroką gamę materiałów opakowaniowych oraz maszyny pakujące, z usługami instalacji i obsługi” - mówi Baur. „Clausen ma bardzo silną pozycję w Norwegii i jesteśmy bardzo zadowoleni, że zyskaliśmy reprezentanta w krajach skandynawskich.” Dyrektor generalny Kyrre Clausen z niecierpliwością czeka na szanse, jakie zapewni członkostwo w PackSynergy. „Głęboko wierzę, że współpraca w ramach międzynarodowej sieci jest kluczowa dla naszego przetrwania i przyszłego rozwoju. Nieustanna ewolucja to konieczność dla nas wszystkich; jestem przekonany, że w sieci PackSynergy znajdziemy dostateczną ilość wiedzy, by przygotować się na wyzwania, które niesie jutro.”

Współpraca w związku MiŚP

Dyrektor generalny PackSynergy Thomas A. Baur ogłosił podczas ubiegłorocznych targów Fachpack krótkoterminowe plany rozwoju stowarzyszenia. Firmy rodzinne działające obecnie w sektorze średnich przedsiębiorstw potrzebują udziału w silnej sieci, która zapewni im szanse dalszego rozwoju. „Aktualne wyzwania i potrzeby stają się coraz bardziej skomplikowane” - dodaje Baur - „nie tylko z uwagi na dynamiczne tempo, z jakim postępują cyfryzacja i automatyzacja. To problemy, z którymi często nie radzą sobie samodzielnie firmy z sektora ŚiMP. Sieci współpracy stanowią kluczowy warunek do wszechstronnego dzielenia się najlepszymi praktykami oraz udziału w transferze wiedzy i doświadczenia.”

Paneuropejskie działania w zakresie sprzedaży i marketingu, strategiczne działania zakupowe oraz dostęp do innowacyjnych produktów od czołowych producentów to kolejny warunek, który może być spełniony jedynie w warunkach silnej sieci, a nie samotnych działań. „Współpraca niezależnych przedsiębiorstw w stowarzyszeniu takim jak PackSynergy to idealny scenariusz dla małych i średnich firm – bez względu na to, czy rynki, na których operują, są duże czy małe, kwitnące czy niedomagające” - podsumowuje Baur.

Dyrektor PackSynergy liczy, że w fazie krótko- lub średnioterminowej jego organizacji uda się pozyskać więcej partnerów w wybranych regionach Niemiec oraz przyciągnąć członków z rynków austriackiego, węgierskiego i szwajcarskiego.

Na podstawie informacji PackSynergy opracował TK