Nowości w module SISTRADE Energy Management
28 Jan 2015 13:56

Tematyka zarządzania energią elektryczną staje się coraz powszechniejsza w polskich przedsiębiorstwach. Ceny energii elektrycznej, wody i gazu rosną z roku na rok, dlatego warto ograniczać jej zużycie – tym bardziej, że wpływa to korzystnie na środowisko naturalne. Istnieje jednak wiele problemów do rozwiązania. Jak monitorować zużycie energii elektrycznej? Jakiej infrastruktury i oprogramowania używać do tego celu? W jaki sposób efektywnie nią zarządzać, gdy już zainstalujemy narzędzia pomiarowe? Jak jej koszty prawidłowo rozliczać? Jaki zastosować system raportowania? Firma Sistrade przekonuje, że jej moduł Energy Management jest odpowiedzią na wszystkie te wątpliwości.

Niezaprzeczalnym faktem jest, iż każdy monitorowany wskaźnik powinien być mierzalny. Ważna jest identyfikacja miejsc (np. w dziale kluczowych maszyn produkcyjnych, magazynie czy część biurowej), z których owe pomiary energii będą zbierane. Kolejnym etapem jest definicja sposobu rozliczania kosztów energii, która umożliwi jej oszczędniejsze zużycie. Jednym słowem prawidłowe zarządzanie energią elektryczną polega na automatycznym zbieraniu właściwych danych, ich magazynowaniu oraz prawidłowym raportowaniu.

Moduł Energy Management od teraz pozwala na monitorowanie nie tylko energii elektrycznej, ale również zużycia gazu, wody i sprężonego powietrza. Pozwala na:

- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wartości kluczowych wskaźników;

- podgląd przez przeglądarkę internetową planu hali produkcyjnej i wartości zużycia energii każdej z maszyn;

- alarmowanie użytkownika, jeśli któryś ze wskaźników przekracza wartość krytyczną.

Do zalet wdrożenia systemu Energy Management należą:

- automatyczny pobór danych w czasie rzeczywistym;

- redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej;

- przypisanie kosztów zużycia energii do zlecenia;

- zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko;

- integracja z systemem MIS.

Wdrożenie system Energy Management jest niezbędne do uzyskania ISO 50001. Jednym z założeń normy jest implementacja metodologii zarządzania energią w skali mikroekonomicznej, gdyż efekty tego działania przełożą się na skalę makroekonomiczną.

Wdrożenie standardu ISO 50001 udowadnia, iż przedsiębiorstwo zaimplementowało najlepsze praktyki zarządzania energią. Podkreśla jego zaangażowanie w oszczędności surowców nieodnawialnych. Prawidłowa implementacja systemu Energy Management pozwala na produkcję zlecenia produkcyjnego o takiej samej jakości, co przed wdrożeniem systemu, jednakże przy zużyciu mniejszej ilości zasobów, a tym samym po niższych kosztach wytworzenia.

Na podstawie informacji firmy Sistrade opracował TK