Ocena cyklu życia produktu zmniejsza wpływ na środowisko naturalne
30 Jul 2014 11:13

Firmy Unilever i UPM Raflatac zawiązały współpracę w celu stworzenia modelu oceny wpływu na środowisko etykiet opakowaniowych podczas cyklu ich eksploatacji. Ocena cyklu życia produktu (LCA) umożliwia firmie Unilever określenie rodzaju oddziaływania etykiet opakowaniowych na środowisko w obrębie całego łańcucha wartości: od pozyskiwania surowców, przez użytkowanie konsumenckie, aż do utylizacji odpadów.

Poziom bezpośredniego wpływu działalności firmy Unilever na środowisko jest dość niski i dotyczy głównie pozyskiwania surowców. „Naszym celem jest bliska współpraca z dostawcami surowców w celu znalezienia nowych sposobów na ograniczenie obciążenia środowiska. Ponadto zabiegi te pomogą zmniejszyć poziom oddziaływania naszych produktów na ekosystem” — mówi Dave Hall, Dyrektor ds. globalnych zakupów surowców dekoracyjnych, Unilever.

Strategia rozwojowa Unilever zakłada podwojenie obrotów do 2020 roku przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko. Uwzględnia ona ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz znaczne obniżenie zużycia wody i ilości wytwarzanych odpadów. „Ocena LCA umożliwia nam wgląd w cały łańcuch wartości. Dzięki tej metodzie możemy określić największe zagrożenia środowiskowe oraz podjąć działania, które mogą je złagodzić”.

Jan Hasselblatt, Globalny dyrektor ds. klientów i wizerunku marki, UPM Raflatac, podkreśla, że wspólnie opracowana metoda LCA to najbardziej zaawansowany model oceny w całej branży. Uwzględnia pozyskiwanie surowców naturalnych, transport, proces produkcji i drukowania etykiet oraz utylizację odpadów.

„Poprzednie modele nie uwzględniały etapu odpadów czy procesu drukowania etykiet, które spełniają bardzo ważną rolę w łańcuchu wartości. W zakresie utylizacji materiałów podkładowych istnieją trzy różne rozwiązania: składowanie, spalanie lub recykling. W firmie UPM Raflatac podkłady mogą zostać poddane recyklingowi, a następnie użyte do produkcji nowego papieru, co w znacznym stopniu zmniejsza wpływ tego procesu na środowisko” — podkreśla Hasselblatt.

W projekcie wzięła udział także jedna z czołowych światowych drukarni. Z punktu widzenia ochrony środowiska najważniejsze czynniki w procesie drukowania to: liczba etapów, wykorzystane rozpuszczalniki oraz ilość energii zużywanej na każdym z etapów. „Ten projekt to doskonały przykład, jak dostawcy etykiet, drukarnie oraz czołowe marki mogą współpracować w celu stworzenia rozwiązań przyjaznych środowisku” — mówi Hasselblatt.

Firma UPM Raflatac dostarczyła firmie Unilever dane dotyczące wpływu materiałów etykietowych na ekosystem. Pomogą jej one w projektowaniu etykiet bezpiecznych dla środowiska oraz w odpowiedzialnym pozyskiwaniu surowców. Ponadto informacje te pozwolą firmie zwiększyć swoją konkurencyjność i przyniosą wiele korzyści dla jej działalności.

„Mocno wierzymy w stworzenie łańcucha dostaw przyjaznego środowisku. Aby wdrożyć proces recyklingu na skalę światową, potrzebna jest współpraca wszystkich partnerów. Zebranie jak największej ilości informacji o wpływie naszych materiałów na środowisko pozwoli nam ulepszyć proces pozyskiwania surowców w przyszłości” — podkreśla Hall.

Źródło: UPM Raflatac