Ogłoszono nazwisko nowego dyrektora wykonawczego Owens-Illinois
27 Oct 2015 13:40

1 stycznia 2016 r. stanowisko dyrektora wykonawczego firmy Owens-Illinois (O-I) obejmie Andres Lopez. Rada Dyrektorów O-I zaakceptowała jego nominację podczas październikowego zebrania. Obecny CEO, Al Stroucken, utrzyma pozycję Prezesa Zarządu do spotkania akcjonariuszy w maju 2016 r.

Jako dyrektor wykonawczy Lopez będzie odpowiedzialny za działalność biznesową firmy we wszystkich regionach geograficznych, w których jest obecna. Wcześniej dał się poznać jako wytrawny negocjator, stojąc na czele przejęcia przez Owens-Illinois - za 2,15 mld dolarów – meksykańskich, boliwijskich i amerykańskich oddziałów żywności i napojów firmy Vitro.

Andres Lopez rozpoczął pracę dla O-I w 1986 r. w Kolumbii, gdzie w kolejnych latach zajmował szereg stanowisk kierowniczych, w tym dyrektora generalnego oddziału w Peru, wiceprezesa ds. produkcji w O-I North America, a także globalnego wiceprezesa działów produkcji i inżynierii.

W latach 2009-14 pełnił funkcję prezesa O-I w Ameryce Południowej. Pod jego regionalnym kierownictwem firma zanotowała wzrost dochodów operacyjnych oraz przepływów pieniężnych dzięki poprawie wyników operacyjnych, optymalizacji wykorzystania posiadanych środków, a także redukcji wydatków. Powodzeniem zakończyło się również kilka przejęć miejscowych firm.

W 2014 r. Lopez został mianowany prezesem O-I Americas, co rozszerzyło jego odpowiedzialność również o północnoamerykańską działalność Owens-Illinois. Wreszcie w lutym br. został mianowany dyrektorem ds. operacyjnych.

„Przez ostatnie lata Andres i ja blisko współpracowaliśmy nad przeniesieniem na niego całej odpowiedzialności za firmę” - powiedział dotychczasowy CEO, Al Stroucken. „Rada jest pewna, że jego pasja i strategiczna wizja przyszłości firmy pozwoli udanie wkroczyć firmie w przyszłość”.

Na podstawie informacji firmy Owens-Illinois opracował TK