Opakowania aktywne i inteligentne
10 Feb 2016 15:05

Na rynku wydawniczym ukazała się nowa książka skierowana do czytelników z branży opakowaniowej. Mowa o „Opakowaniach aktywnych i inteligentnych” autorstwa Ryszarda Cierpiszewskiego z Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W monografii kompleksowo przedstawiono zagadnienia związane z opakowaniami aktywnymi i inteligentnymi. Zamieszczono ich definicje, omówiono uwarunkowania prawne, jakie muszą spełniać, aby mogły być wprowadzone na rynek. Główny nacisk położono jednak na omówienie rozwiązań proponowanych w literaturze, jak i stosowane w praktyce. Wśród opakowań aktywnych opisano pochłaniacze tlenu, pochłaniacze wilgoci, regulatory etylenu, pochłaniacze zapachu, adsorbery i emitery ditlenku węgla oraz opakowania przeciwdrobnoustrojowe. Natomiast przy omawianiu opakowań inteligentnych nacisk położono na wskaźniki TTI, wskaźniki świeżości oraz obecności gazów.

W książce zawarto również informacje o znacznikach RFID wykorzystywanych do monitorowania warunków przechowywania. Wykonano też analizę aktywności patentowej w zakresie opakowań aktywnych i inteligentnych, a także przedyskutowano główne kierunki ich rozwoju, opierając się na trendach obserwowanych w opakowalnictwie. Osobny podrozdział poświęcono rozwiązaniom wykorzystujących nanomateriały, które mogą stanowić nową jakość, nie tylko poprawiając właściwości samych materiałów stosowanych do budowy opakowań, ale również jako elementy aktywne i inteligentne. W pracy zawarto również wiele pozycji literaturowych zarówno źródłowych, jak i opracowań monograficznych.

Na podstawie informacji wydawcy