Opakowanie do płynu e-liquid od APPE i Bericap
31 Mar 2015 12:07

Firmy specjalizujące się w produkcji opakowań, APPE i Bericap, wprowadziły do sprzedaży opakowanie przeznaczone dla europejskiego rynku papierosów elektronicznych (e-papierosów) do niezawodnego pakowania płynów e-liquid.

Wykonane z tworzywa butelki z kroplomierzem, w które rozlewane są płyny do napełniania e-papierosów, są wynikiem wspólnego projektu firmy APPE, specjalizującej się w produkcji opakowań z PET, oraz firmy Bericap, która produkuje różnego rodzaju zamknięcia. Kompletne rozwiązanie do pakowania e-liquidów (butelka, kroplomierz i zamknięcie) zostało zaprezentowane na wystawie branżowej Innovaping Days, która odbyła się w Paryżu w dniach 23-24 marca 2015 r.

Większość butelek i zamknięć do e-liquidów importowanych jest obecnie ze Wschodu i dlatego na rynku e-papierosów spotyka się często niską jakość, zwykle w postaci przeciekających opakowań. Ponadto zgłoszono szereg wypadków narażenia na działanie e-liquidu dzieci z powodu braku zamknięć zabezpieczających przed dziećmi. Jak przekonują APPE i Bericap, ich wejście na dynamicznie rosnący rynek e-papierosów wyeliminuje te problemy, a dodatkowo rozwiąże wyzwania związane z podażą i popytem stojące przed producentami i dystrybutorami e-papierosów.

Do niedawna nie było przepisów regulujących rynek e-papierosów, jednak zmiana dyrektywy ws. wyrobów tytoniowych z maja 2014 r. wprowadziła przepis regulujący papierosy elektroniczne. Ma to na celu działanie na korzyść konsumentów przez poprawę wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktów w Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie muszą do maja 2016 r. zapewnić zgodność z nowymi przepisami.

Stworzone przez APPE i Bericap rozwiązanie to opakowanie umożliwiające bezproblemowe spełnienie wszystkich wymagań. Zabezpieczone przed wyciekaniem butelki dostarczane są w określonej w przepisach wielkości 10 ml i są wyposażone w zabezpieczone przed dziećmi zamknięcie zgodne ze standardem ISO 8317:2003 oraz unikatowy mechanizm zabezpieczający przed naruszeniem zawartości. Ergonomiczne, taktylne zamknięcie ma wytłoczone ostrzeżenie dla osób słabo widzących. Ostrzeżenie ma formę wypukłego trójkąta równobocznego zgodnie z normą BS EN ISO 11683:1997 (wymagania dotyczące dotykowych ostrzeżeń o niebezpieczeństwie), a także spełnia wymagania zmienionej dyrektywy tytoniowej.

Mocna lecz elastyczna butelka, z wbudowaną barierą zabezpieczającą przed promieniowaniem UV dla ochrony płynu e-liquid, doskonale nadaje się do kontrolowanego napełniania e-papierosów każdego rodzaju. Całe opakowanie złożone z butelki z zamknięciem do wielokrotnego zamykania dostępne jest w różnych kolorach. Butelki mogą być przezroczyste lub nie, bezbarwne lub kolorowe, a także – w ramach opcji – z dodatkowo ozdobionym techniką wytłaczania zamknięciem opakowania dla wyróżnienia marki.

Producentom i dystrybutorom e-papierosów opakowanie zapewnia takie korzyści, jak łatwiejsza sprzedaż hurtowa, krótkie terminy dostaw, brak problemów związanych z odprawą celną oraz krajowe zespoły handlowe wspierające ten szybko rosnący rynek, który wkrótce będzie podlegał przepisom. Opakowanie do płynów e-liquid jest zaprojektowane i produkowane z naciskiem na bezpieczeństwo, niezawodność i zgodność z przepisami.

Źródło: APPE