Papierowe opakowania mniej szkodzą środowisku niż tworzywowe?
2 Oct 2015 11:22

Szwedzki Instytut Badań Środowiska IVL zakończył ostatnio badanie porównawcze wpływu na środowisko, jak również ogólną funkcjonalność, różnych użytecznych rozwiązań opakowaniowych. Badania koncentrowały się między innymi na cyklu życia wyrobów z tworzyw sztucznych w porównaniu do wytrzymałych papierowych produktów firmy BillerudKorsnäs. Wyniki pokazują, że rozwiązania bazujące na papierze miałyby znacznie mniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne niż te z tworzyw sztucznych, jak chociażby o 50-70% obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

Badanie IVL oceniało cały cykl życia produktu, od produkcji materiału, poprzez powstanie opakowania, aż do momentu jego wyrzucenia lub poddania recyklingowi. Choć w fazie produkcyjnej oraz w transporcie opakowania z tworzyw sztucznych emitują mniej gazów cieplarnianych, to jednak całkowity cykl życia produktów wykonanych z papieru jest odpowiedzialny za znacznie mniejszą emisję CO2. Wytwarzanie materiału na opakowania - zarówno te z tworzyw sztucznych, jak i z papieru - jest najbardziej intensywnie energochłonną częścią produkcji. Według badań, które zostały zweryfikowane przez Bureau Veritas, produkcja tworzyw sztucznych emituje znacznie więcej gazów cieplarnianych niż produkcja papieru.

„Wyniki badań stanowią wyzwanie dla powszechnej teorii zakładającej, że produkcja opakowań z papieru jest bardziej energochłonna i szkodliwa dla środowiska niż produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Istotną przyczyną, dla której produkcja materiałów opakowaniowych firmy BillerudKorsnäs emituje mniej gazów cieplarnianych, jest to, że ich proces prawie całkowicie używa energię odnawialną. Innym powodem jest to, że całkowite zużycie energii do produkcji tych wyrobów jest niższe” - powiedziała Lena Dahlgren, kierownik projektu w IVL.

Parlament Europejski postanowił niedawno ograniczyć wykorzystanie plastikowych toreb w Europie. Celem tych działań jest zmniejszenie do końca 2019 r. ich zużycia z poziomu 200 do 90 na osobę rocznie. Każdy kraj członkowski zdecyduje samodzielnie, jak ten cel zostanie osiągnięty, ale realistycznym rozwiązaniem może być zwiększenie wykorzystania toreb papierowych.

„BillerudKorsnäs z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę UE, aby zaradzić problemom zaśmiecania Europy. Ważne jest, aby ograniczyć zanieczyszczenie niezależnie od materiału, jaki stosujemy. Biorąc jednak pod uwagę wybór między tworzywami sztucznymi i papierem wierzymy, że nasze produkty mogą przyczynić się zarówno do zmniejszenia zaśmiecania tworzywami sztucznymi, jak i zmiany klimatu, dwóch największych wyzwań zrównoważonego rozwoju w naszych czasach” - powiedział Henrik Essen, starszy wiceprezes ds. Komunikacji i Zrównoważonego Rozwoju w firmie BillerudKorsnäs.

Na podstawie informacji BillerudKorsnäs opracował TG