Partnerstwo dla Promocji Polskiego Przemysłu Poligraficznego i Opakowaniowego 2015
19 Feb 2015 12:51

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga przedstawiło zasady projektu Partnerstwo dla Promocji Polskiego Przemysłu Poligraficznego i Opakowaniowego Poland Prints for Europa

Na projekt składają się następujące elementy:

- wydanie publikacji z raportem "Rynek Poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce" - edycja piąta 2015 przygotowanego przez firmę KPMG, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, przy współpracy wszystkich organizacji samorządu gospodarczego branży. Dwie wersje językowe - polska i angielska. Nakład - 3000 egz. pełnej wersji w formacie A4 oraz 1500 egz. wersji podstawowej w mini formacie. Wersja cyfrowa raportu umieszczona zostanie na stronach www.kpmg.pl oraz www.bractwogutenberga.pl;

- 26 maja 2015 r. na targach Poligrafia w Poznaniu odbędzie się jubileuszowa konferencja, na której zostaną ogłoszone wyniki badania oraz rozpocznie się dystrybucja publikacji;

- podczas konferencji będzie miała miejsce również uroczystość wręczenia wyróżnień i nagród dla przedsiębiorstw, którym w sposób szczególny udało się rozwinąć eksport swoich towarów, usług oraz przedsiębiorstw realizujących misję edukacji zawodowej młodzieży;

- dystrybucja kopii raportu na międzynarodowych wydarzeniach branżowych oraz w Wydziałach Promocji i Handlu w polskich placówkach dyplomatycznych na całym świecie

Patronami medialnymi projektu zostali: "Poligrafika", "Opakowania", "Świat Druku", 'Vidart", "Świat Poligrafii Professional" oraz "Digital Business".

Więcej szczegółów wraz z ofertą dla firm poligraficznych, kooperantów branży oraz partnerów działów dodatkowych na stronie http://www.bractwogutenberga.pl.

Źródło: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga