Perspektywy BOP 2015
12 Nov 2015 11:05

6 listopada 2015 roku Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) w ramach projektu pod nazwą „Perspektywy BOP” zorganizowała konferencję na temat wiedzy o tworzywach sztucznych, która była adresowana do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w Płocku. W tym roku konferencja przyjęła formę debaty oksfordzkiej, której teza brzmiała: „Opakowania z tworzyw sztucznych są niezbędne”.

„Perspektywy BOP” to nowa nazwa projektu, który BOP realizuje już od 2009 roku. Wcześniej, do 2014 roku był on znany jako „Dzień Ziemi”. W tym roku BOP już po raz siódmy zaprosiła do płockiego teatru młodzież, aby rozmawiać o tworzywach sztucznych i poznać opinię młodych płocczan na temat tych surowców.

Celami tegorocznej edycji projektu „Perspektywy BOP” były: promocja proekologicznych postaw oraz edukacja na temat roli tworzyw sztucznych i ich różnorodnych korzyści dla środowiska i życia społecznego; kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej; promocja kultury debaty i wystąpień publicznych oraz kształtowanie umiejętności wygłaszania niezależnych opinii na zadany temat.

W ramach przygotowań do listopadowej debaty, już w maju BOP zaprosiła do udziału w tym projekcie 16 uczniów z ośmiu płockich szkół. W czerwcu BOP zorganizowała dla młodzieży trening z wystąpień publicznych oraz przedstawiła założenia debaty oksfordzkiej, którą następnie uczniowie ćwiczyli w podgrupach. Tuż po wakacjach, we wrześniu pod okiem ekspertów ds. edukacji z Fundacji PlasticsEurope Polska, uczniowie odbyli szkolenie na temat tworzyw sztucznych, a w październiku w ramach ostatnich przygotowań do debaty finałowej, nauczyciele sprawujący merytoryczną opiekę nad młodzieżą, z 16 uczniów wyłonili ośmiu najlepszych, którzy wzięli udział w piątkowej debacie.

Dyskusji przysłuchiwali się uczniowie ze wszystkich ośmiu szkół, przedstawiciele władz lokalnych, organizacji branżowych, reprezentanci partnerów biznesowych oraz pracownicy BOP. Teatr wypełniony był po brzegi.

Konferencję oficjalnie otworzył Prezes Zarządu BOP, Joseph Tanner, którzy wyraził uznanie dla umiejętności uczniów oraz podziękował nauczycielom za przygotowanie młodzieży do udziału w tej debacie.

Po debacie odbył się wykład dr Anny Kozery-Szałowskiej z Fundacji PlastcsEurope Polska na temat fascynującej, 150-letniej historii tworzyw sztucznych.

Uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymali nagrody indywidualne takie jak: tablety, czytniki e-book oraz przenośnie ładowarki typu powerbank. Natomiast cztery szkoły, reprezentowane przez uczniów, którzy okazali się najskuteczniej debatującymi, otrzymały tablice multimedialne.

Źródło: BOP